nieuws

Schadeportefeuille Anova naar Bovemij en Elvia Reis

Archief

Anova, onderdeel van de kersverse Agis Groep, heeft nu ook zijn schadeportefeuille verkocht.

De overnemende partijen zijn Elvia Reis en Bovemij. Elvia neemt de reis- en annuleringsverzekeringen over, goed voor een jaarlijks premie-inkomen van f 5,5 mln (cijfer 1997). Aan Bovemij is de autoportefeuille verkocht (brutopremie f 4,3 mln).
Eerder al verkocht Anova zijn levenbedrijf aan Delta Lloyd en Monuta (zie AM 12, pag. 4). De verkopen zijn enerzijds ingegeven door de wens van Agis om zich te concentreren op zorgverzekeringen. Anderzijds waren de Anova-portefeuilles verliesgevend en insolvabel (Leven). Om die laatste reden had ook de Verzekeringskamer nauwe bemoeienis met de overdrachten.
Agis/Anova
In AM 12 stond op pagina 4 een artikel onder de kop ‘Solvabliteitstekort noopt Agis tot verkoop levenportefeuille’. Niet bedoeld is dat Agis een solvabiliteitstekort heeft, wél dat Anova, onderdeel van holding Agis, de portefeuille heeft verkocht vanwege een solvabiliteitstekort.

Reageer op dit artikel