nieuws

Schadeportefeuille ABN Amro groeit

Archief

ABN Amro Verzekeringen heeft over 1999 vooral met het schadebedrijf uitstekende resultaten behaald.

Het brutopremie-inkomen steeg met ruim 18% tot f 338 (286) mln, terwijl met schadeverzekeringen een nettowinst van f 30,4 (19,6) mln werd behaald.
De grootste premiestijging werd geboekt onder de noemer Overige varia. Belangrijkste reden is de overeenkomst die met ABN Amro Bank werd gesloten om voortaan het risico uit vorderingen op algemene bankgaranties te verzekeren. In de branche Borgtocht vloog het premie-inkomen omhoog tot f 60,2 (9,3) mln. Het technische resultaat was eveneens goed: f 15,5 (-) mln.
Het totale premie-inkomen Overige Varia bedroeg f 186,4 (142,8) mln. ABN Amro meldt successen in reis- en rechtsbijstandverzekeringen. Verder werd een portefeuille studentenverzekeringen van AXA overgenomen (circa 10.000 polissen) en werd begin dit jaar als onderdeel van de reispolis een doorlopende annuleringskostenverzekering geïntroduceerd.
In de branche Brand steeg het premie-inkomen tot f 70,7 (66,3) mln en het resultaat tot f 15,6 (10,1) mln. Dat laatste was met name te danken aan gunstige ontwikkelingen in woonhuis- en inboedelverzekeringen. De branche Motorrijtuigen had het moeilijk, ondanks een premieverhoging van 9% voor WA en een verlaging van 7% voor casco. Het resultaat dook in het rood: f -1,5 (5,7) mln, bij een premie-omzet van f 80,4 (77,1) mln.
Leven
Het brutopremie-inkomen van ABN Amro Leven steeg met 18,7% tot f 1.252 (1.056) mln. Daarvan is 3,1% (3,6%) niet voor eigen rekening. De koopsompremies waren goed voor f 626 (593) mln, waarvan 61% unit-linked. De periodieke premies leverden vrijwel dezelfde omzet op: f 621 (458) mln, waarvan 79% unit-linked.
Het snel groeiende levenbedrijf noteerde een technisch resultaat van f -17,8 (-22,1) mln en een nettoresultaat van f -8,6 (-10,1) mln. Eerder nog rapporteerde ABN Amro een winst (!) voor het levenbedrijf van f 24 (23) mln. Oorzaak van de plotselinge rode cijfers is een herziening van de interne kostenberekening binnen ABN Amro. In plaats van de fictieve kostenvergoeding die ABN Amro Leven in het verleden betaalde aan het moederbedrijf, worden nu de reëel afgenomen diensten betaald. De nieuwe systematiek is voor de verzekeraar f 33 mln nadelig.

Reageer op dit artikel