nieuws

Schademeldingen millenniumvangnet via Internet

Archief

Schades die onder de dekking van het millenniumvangnet vallen, moeten straks via Internet bij de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij (NMH) ingediend worden.

NMH gaat voor de verwerking van de schades gebruik maken van nieuwe beveiligde diensten van het VerzekeringsAtrium (ABZ). Op het Atrium wordt een toegang gemaakt naar een centrale database van de NMH, van waaruit de herverzekeraar de totale schadelast gaat berekenen. Vervolgens kan op basis daarvan de verdeelsleutel voor de uitkering van schades vastgesteld worden.
Indien de totale schade onder het door de deelnemende verzekeraars gereserveerde bedrag van f 1 mld blijft, krijgen de zakelijk verzekerden hun schade voor de volle honderd procent vergoed. Indien de totale millenniumschade het miljard echter overschrijdt, gaat die vlieger niet op. Het is voor de NMH dus zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium inzage te hebben in de totale schadelast. Aangezien de millenniumherverzekeraar wegens de tijdelijke aard van de werkzaamheden over slechts vier werknemers beschikt, is besloten de melding van schades langs geautomatiseerde weg te laten verlopen. ABZ noemt de NMH daarom zelfs een ‘virtuele’ verzekeringsmaatschappij.
De schademeldingen zullen door middel van gestandaardiseerde berichten aangemeld moeten worden, waarin in ieder geval de omvang van de schade zal moeten staan en of er voldaan is aan de zorgplicht.

Reageer op dit artikel