nieuws

Schadelast vuurwerkramp op conto veertig verzekeraars

Archief

Schadelast vuurwerkramp op conto veertig verzekeraars

De brand die de vuurwerkfabriek en vierhonderd woningen in Enschede in de as heeft gelegd, kost ruim veertig verzekeraars ongeveer f 550 mln. Van deze brutoschadelast komt overigens meer dan de helft voor rekening van herverzekeraars.
Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn bij de betrokken maatschappijen 6.600 claims ingediend, waarvan 5.100 door particulieren en 1.500 door bedrijven. In mei, vlak na de ramp, waren 3.500 schadeclaims binnengekomen, waarvan drieduizend door particlieren en vijfhonderd door bedrijven. Het Verbond raamde de schadelast toen op f 600 mln.
De totale schadelast vóór herverzekering van de twaalf grootste verzekeraars in ons land bedraagt ruim f 330 mln. Na aftrek van het aandeel van herverzekeraars resteert een nettobedrag van exact f 134 mln voor deze directe verzekeraars.
Hoogste schade
De hoogste brutoschadelast komt voor rekening van Achmea: f 80 mln. Hoeveel het concern werkelijk voor zijn kiezen krijgt, vertelt woordvoerder René Visser niet. “Het enige wat ik daarover kan zeggen, is dat Achmea heel goed herverzekerd is, zodat na aftrek van catastrofevoorzieningen zo’n f 10 mln ten laste komt van het resultaat.”
Het grootste aandeel in de brutoschadelast van Achmea komt voor rekening van Centraal Beheer. De direct-writer liet onlangs weten f 25 mln te zullen uitkeren aan een woningcorporatie voor schade aan de helft van de in totaal vierhonderd beschadigde woningen.
Vooral door verwoesting van de Grolsch-fabriek in Enschede is ook Royal Nederland geconfronteerd met een torenhoge brutoschade. De maatschappij kreeg claims ter grootte van f 65 mln aan de broek. Het grootste deel daarvan betalen herverzekeraars, zodat Royal er met f 13 mln nog redelijk goed vanaf komt (zie ook pag. 19).
ING, waaronder Nationale-Nederlanden, zit er met f 48,5 mln brutoschade eveneens ‘dik in’. Het aandeel van de bankverzekeraar wordt netto geraamd op f 30,9 mln.
Leeuwendeel herverzekerd
Aan Delta Lloyd Nuts Ohra werd eveneens een hoge rekening gepresenteerd: haar brutoaandeel in de schadelast bedraagt f 30 mln. De bankverzekeraar heeft evenwel het leeuwendeel herverzekerd, zodat er netto ‘slechts’ f 6 mln behoeft te worden uitgekeerd.
Rabo-dochter Interpolis heeft haar schadelast niet of nauwelijks herverzekerd. De maatschappij moet daardoor haar aandeel van f 20 mln volledig voor eigen rekening nemen. “Dat komt, omdat driekwart van de schade door particulieren is geleden”, vertelt woordvoerder Marco Simmers. Hij benadrukt dat nog niet alle opstalschades zijn afgewikkeld.
Aegon en ASR zijn aangesproken voor een schadelast van f 26,5 mln, respectievelijk f 20 mln bruto. Het ‘eigen behoud’ na aftrek van herverzekering komt voor deze verzekeraars neer op f 16,6 mln, respectievelijk f 11 mln.
Beneden f 10 mln
Voor Amev, AXA en SNS Reaal komt de nettoschade niet boven de f 10 mln uit. Amev rekent weliswaar bruto op f 13 mln, maar na aftrek van het aandeel van herverzekeraars resteert f 10 mln voor rekening van de maatschappij.
Bij AXA Verzekeringen zijn bruto- en nettoschade gelijk, en wel f 9 mln. “Uitkeringen onder de ziektekostenverzekering zijn hierin niet meegeteld”, licht woordvoerder Joost Boers toe.
SNS Reaal boekte een schade vóór herverzekering van f 15 mln. Na aftrek van het aandeel voor herverzekeraars schoot een nettobedrag over van f 2,3 mln. Univé boekte een brutoschade van f 5,6 mln; na herverzekering resteerde een schadelast van f 4,1 mln. Winterthur Verzekeringen geeft een brutoschade op van f 2,3 mln en een nettoschade van f 1,1 mln. Dat is een fractie van de schadelast van Winterthur International, maar deze werkmaatschappij wil om die reden geen cijfers noemen. “Dat is gevoelige informatie”, aldus woordvoerder mevrouw Winter.
Schadelast ‘Enschede’ (in f mln) Bruto Netto
Achmea 80,0 10,0* Aegon 26,5 16,6 Amev (Fortis) 13,0 10,0 ASR 20,0 11,0 AXA 9,0 9,0 Delta Lloyd Nuts Ohra30,0 6,0 ING (incl. NN) 48,5 30,9 Interpolis 20,0 20,0 Royal Nederland 65,0 13,0 SNS Reaal 15,0 2,3 Univé 5,6 4,1 Winterthur 2,3 1,1** Totaal 334,9 134,0 *(schatting nettoschade) ** (exclusief Winterthur International)

Reageer op dit artikel