nieuws

Schadelast volmacht 10% hoger

Archief

Appels en peren

De NVGA, koepelorganisatie van 170 van de ruim 400 gevolmachtigden, is niet gelukkig met de cijfers. "We praten sinds kort met verzekeraars over het standaardiseren van de manier waarop de resultaten worden gemeten. Ik vind het daarom teleurstellend dat het CVS nu met deze cijfers is gekomen", zegt NVGA-voorzitter Jos van der Poel (zie interview, pag. 12). "Het CVS heeft appels met peren vergeleken. Ik vind het niet zinvol hierop in te gaan."
Jan van de Veen, directeur volmachtmanagement van verzekeraar AXA, vindt de scepsis van de NVGA niet helemaal terecht. "Voor wat betreft de schaderatio is de vergelijking goed te maken; van 70% van de markt zijn cijfers verzameld. De feiten liggen er en ze verbazen mij niets. De trend is hier in huis ook zichtbaar en geluiden van collega-volmachtgevers wijzen er eveneens op." Zo zei Delta Lloyd-topman Niek Hoek vorig jaar op het NVGA-congres nog dat "volmachten de laatste vijf jaar slechter presteren dan de overige assurantiekantoren".
Bijval krijgt Van de Veen verder van Rik Kloos van Amev. "Het is evident dat de schadedruk in de provinciale portefeuille lager ligt dan bij de volmachten, al steken wij nog wel positief af bij de trend die het CVS signaleert." Een tegengeluid is er van Arthur Goes, directeur Volmachten van Avéro Achmea. "De trend is bij ons niet zichtbaar. De schaderatio en het rendement van ons volmachtkanaal is goed." NN zegt zich "niet te herkennen in die 10% afwijking" en vindt de volmachttekening "redelijk in de pas lopen met de totale portefeuille".
Volgens het CVS bestaat de volmachtmarkt voor 55% uit motorrijtuigenverzekeringen (€ 1,1 mld premie). Bijna een kwart betreft brandverzekeringen (€ 500 mln premie). Daarnaast zijn er nog de branches Transport (bijna € 100 mln premie), Inkomen (ruim € 100 mln premie) en overige varia als Aansprakelijkheid, Reis en Rechtsbijstand (bijna € 200 mln premie).
De schaderatio (over 2003) van volmachten in de branche Motorrijtuigen is 77,0%, tegen 73,7% voor de 'eigen tekening'. Bij Brand melden de volmachtverzekeraars een schadelast van 60,8% tegen 57,9% in de 'eigen tekening'. In de branche Transport is die verhouding 75,7% tegen 68,3%, bij de Inkomensverzekeringen 43,7% tegen 57,6% en in Overige varia 79,2% tegen 66,4%. Alleen de cijfers Inkomen zijn positief voor de gevolmachtigden, maar het CVS zwakt die prestatie af: "In volmacht worden voornamelijk ongevallenpolissen verkocht, die een rendement van ruim 30% boeken, en in mindere mate ziekteverzuim, WAO-gat en aov-verzekeringen."
 
Omzetgericht
Volgens AXA-directeur Jan van de Veen moet er niet met een beschuldigende vinger naar de volmachtbedrijven worden gewezen. "Verzekeraars mogen zich deze cijfers net zo hard aanrekenen als gevolmachtigden zelf. We hebben de acceptatie, administratie en schade-afhandeling aan de volmachtkantoren overgelaten, maar hebben niet aan portefeuillebeheer gedaan. Beiden zijn te veel omzetgericht geweest en hebben onvoldoende aandacht besteed aan het rendement van volmachtportefeuilles." Kloos (Amev) is het met hem eens. "Volmacht was een interessante tak van sport om tot omzet te komen. Pas de laatste jaren spreken verzekeraars de gevolmachtigden aan op rendement en vragen zij om transparantie van portefeuilles."
"Het actief beheren van een verzekeringsportefeuille is een vak, waarbij wij gevolmachtigden moeten helpen", vervolgt Van de Veen. AXA is met ruim honderd uitstaande volmachten, goed voor 70% van de omzet van AXA's schadebedrijf (oftewel € 175 mln premie), een grote marktpartij. Sinds een jaar levert AXA het managementinformatiesysteem Volmacht Resultaten Analyse, een voorbeeld dat onlangs door Delta Lloyd is gevolgd. "Hiermee kun je selecteren op risico's, op schades, op schadefrequenties, op eigen posten en op die van subagenten, noem maar op. Het volmachtkantoor kan zijn hele portefeuille analyseren en wij het AXA-deel. Toen we met het idee kwamen, dachten veel collega-verzekeraars dat de volmachtkantoren dit absoluut niet zouden willen. Maar die zijn er erg blij mee: inmiddels werkt 95% van onze volmachthouders hiermee."
 
Geen idee
Volgens Van de Veen hebben de, vooral in 2002, magere resultaten van verzekeraars het tij van ondoorzichtigheid doen keren. "Een paar jaar geleden hoefde je als verzekeraar echt niet aan te komen met transparantie in een volmachtportefeuille. Ben jij helemaal gek geworden, was toen het antwoord van gevolmachtigden. Als je aan een gevolmachtigde vroeg hoe het AXA-deel in zijn portefeuille draaide, dan zei hij 'Geen idee!'. En dat kan natuurlijk niet. Wij geven wel de pen uit handen, maar het blijft ons geld en onze risico's. Herverzekeraars zeggen tegen ons: als je geen inzicht in de samenstelling van je portefeuille hebt, dan rekenen wij een opslag van 20%."
 
Provisie
Naast de ongunstige schadecijfers geven de CVS-cijfers aan dat het volmachtkanaal kostbaar is. Weliswaar zou de kostenpost 7,4% van de verdiende premie bedragen, tegen 14,8% voor de 'eigen tekening', maar de provisies zouden in de volmachttekening uitkomen op 28,1% tegen 13,6% in de 'eigen tekening'. Van de Veen vindt dat de NVGA hierop terecht afdingt. "In de eigen tekening zijn ook de cijfers van direct-writers meegenomen en dus ligt het provisiepercentage daar veel lager. Zonder direct-writers zou de provisiecomponent zo'n 20% à 21% zijn; het resterende verschil is de tekencommissie voor gevolmachtigden, wat tevens een verklaring is voor het lagere kostenpercentage van volmachtbedrijven."
Toch zijn de kosten van het volmachtkanaal een punt van aandacht voor AXA. "Er zijn volmachtgevers die rekenen met een kostencomponent van 5% tot 7%, maar dat is irreëel. Alleen de herverzekeringskosten bedragen al bijna 6%. Verder moeten volmachtbedrijven zich realiseren dat door de ketenintegratie de kosten van verzekeraars steeds verder naar beneden worden gebracht. Bij AXA is de provinciale portefeuille – beheerd door Vandien Service Providers – goedkoper dan het volmachtkanaal."
Volgens Van de Veen gaat dit vroeg of laat druk zetten op de beloning voor gevolmachtigden. "Wij willen de tekencommissie (standaard 10%) afhankelijk maken van het resultaat. Winstcommissies van 30% of 40% vinden wij bij heel goede resulaten reëel. Maar andersom zouden gevolmachtigden bij structurele verliezen in hun portefeuille commissie moeten inleveren. Het liefst zien we trouwens nettopremies, waar het volmachtbedrijf vanuit zijn eigen bedrijfseconomische situatie een bepaalde beloning aan toevoegt. Als we dit bij de NVA ter sprake brengen, slaan uit vrees voor dual pricing meteen de stoppen door, maar in ons eigen volmachtpanel is de stemming al fifty-fifty."
 

Volmachttekening 2003

 

volmacht

eigen tekening

schaderatio

70,9%

64,9%

kosten

7,4%

14,8%

provisie

28,1%

13,6%

resultaat 2003*

 -1,2%

11,8%

resultaat 2002*

1,9%

8,5%

 

* resultaat na rente
 

Reageer op dit artikel