nieuws

Schadelast houdt PNO in de rode cijfers

Archief

Ondanks een substantiële verbetering van het beleggingsresultaat is PNO, de onderlinge ziektekostenverzekeraar van omroepen, vorig jaar niet uit de rode cijfers gekomen. Oorzaak daarvan is een oplopende schadelast.

Het exploitatietekort van PNO in Hilversum liep vorig jaar terug tot krap e -1,0 (-1,8) mln bij een totale omzet van e 34,8 (29,8) mln. Het brutopremie-inkomen steeg tot e 29,8 (26,2) mln, waarvan voor eigen rekening e 24,7 (22,4) mln. Het totaal aan lasten beliep e 35,8 (31,6) mln, waarvoor e 28,4 (25,6) mln aan schades en schadevoorzieningen. De schade kwam neer op 99% (94%) van de premies.
Bij PNO zijn 187 (169) organisaties aangesloten met 29.736 (29.651) verzekerden, van wie 16.481 (16.211) volledig verzekerd. Het aantal aanvullend verzekerden daalde tot 13.255 (13.440).

Reageer op dit artikel