nieuws

Schadegegevens niet naar Bovag

Archief

De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat Bovag voor zijn nieuwe occasiongarantie Autolog geen recht kan doen gelden op de eerder toegezegde schadegegevens van Audatex-leverancier ABZ.

De rechter was van oordeel dat er geen overeenkomst is gesloten. Dit is echter een voorlopige uitspraak. Het volledige vonnis, inclusief de motivatie, volgt later.
Bovag zelf beweert dat er wel degelijk sprake was van een overeenkomst voor de levering van schadegegevens voor Autolog. Volgens ABZ zou Bovag echter hebben verzuimd om toestemming voor de levering van de gegevens te vragen bij schadebrancheorganisatie Focwa en bij de VNA, de belangenbehartiger van de leasemaatschappijen.
Focwa is blij met de uitspraak van de rechter. Daar staat men op het standpunt dat de omstreden gegevens eigendom zijn van de individuele autoschadeherstelbedrijven en dat zij dus moeten bepalen of en aan wie ze welke informatie beschikbaar stellen.

Reageer op dit artikel