nieuws

Schadegarant-verzekeraars grootste in schadesturing

Archief

De gezamenlijke Schadegarant-verzekeraars vertegenwoordigen met 33% het grootste marktaandeel op het vlak van schadesturing.

Dat blijkt uit een schatting die Schadegarant zelf heeft gemaakt van de marktaandelen van de verschillende schadesturingsconcepten in ons land, naar rato van het brutopremie-inkomen in 2006 van de aangesloten autoverzekeraars. Op de tweede plaats van de schadesturingsranglijst komt Achmea/Interpolis met een marktaandeel van 26%, gevolgd door de groep van Topherstel met 15%, Univé met 7%, Ohra/ABN Amro met 3%, Turien met 2%, ZLM met 1,5% en Klaverblad met 1%. Het restant van de autoverzekeraars, samen goed voor ruim 11% van het bruto premie-inkomen, maakt geen gebruik van schadesturing.

Reageer op dit artikel