nieuws

Schadefonds incasseert verzekeringsgeld rampcafé

Archief

De verzekeraars van het Volendamse café Het Hemeltje maken het verzekerde bedrag, ongeveer f 2,5 mln, over aan de onlangs opgerichte stichting ‘Volendam 01/01/01’.

Dit schadefonds gaat aanvragen behandelen van slachtoffers die personenschade hebben geleden door de nieuwjaarsbrand. Hiervoor moet de stichting nog een uitkeringsregeling vaststellen.
Amev, de hoofdverzekeraar van het café, heeft haar deel van het bedrag al gestort. De stichting wil het beschikbare geldbedrag verhogen door nog te verkrijgen giften. Een van de advocaten van café-eigenaar Veerman neemt zitting in het bestuur van de stichting. Bottom of Form 0

Reageer op dit artikel