nieuws

Schadebranche Winterthur stijgt sterk

Archief

Winterthur Nederland zag de totale bruto premie over 1995 met 9,9% naar f 292,2 mln groeien. De toename wordt gedragen door de schadebranche, die met 19,4% naar f 162,6 mln steeg.

Winterthur schrijft deze ontwikkeling toe aan een verdere concentratie op deelmarkten waarvan de opbrengst hoog is en aan een grotere efficiëntie van de bedrijfsvoering.
De leven-markt gaf opnieuw een achteruitgang in het bruto-premiebedrag te zien, maar deze was vorig jaar met -0,1% (-3,9%) gering te noemen. Opvallend was de terugval van het aandeel collectieve verzekeringen binnen de leven-branche. Niet alleen was de bruto premie lager dan in 1994, ook het aandeel liep terug naar 27,6% (30,8%), ten gunste van de particuliere sector: 72,4% (69,2%). Dhr. K. Kort van Winterthur wijt de teruggang van het collectieve aandeel aan de ontwikkelingen in de koopsommarkt. Winterthur Ned. 1995 1994 (in f mln) totaal bruto premie 292,2 265,9 schade 162,6 136,2 w.v. voertuigen 54,1 43,4 w.a. 44,4 35,7 ziektekosten 17,4 15,9 brand 37,9 31,5 overige 9,7 8,8 leven 129,6 129,7 w.v. collectief 35,8 39,9 particulier 93,8 89,8

Reageer op dit artikel