nieuws

Schadebehandelaar mag niet op eigen houtje onderzoek starten

Archief

Mag een schadebehandelaar van een verzekeraar zomaar op bezoek gaan bij de werkgever van een letselslachtoffer

Volgens de betrokkene, die vooraf niet op de hoogte is gebracht, is dit in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Een man wordt aangereden door een scooter, waardoor hij letsel oploopt. Hij stapt daarop naar de rechter om schadevergoeding te eisen. Tijdens deze procedure komt hij er toevallig achter dat de schadebehandelaar van de verzekeraar een bezoek heeft gebracht aan zijn werkgever. Door dit onderzoek, zo meent de man, is zijn eer en goede naam bij zijn werkgever in diskrediet gebracht, terwijl hiervoor “geen enkele rechtvaardiging bestond”. “Daarmee is de grondslag van het onderzoek komen te vervallen.” Bovendien is hij vooraf niet geïnformeerd en vindt hij dat het onderzoek naderhand voor hem verzwegen is. Omdat hij het persoonlijk onderzoek in strijd acht met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, dient de man een klacht in bij de Raad van Toezicht Verzekeringen. Dat de verzekeraar vooraf zijn excuses nog aanbiedt, weerhoudt hem hier niet van. Excuses De raad, die in principe geen zaken behandelt die aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank, buigt zich toch over de zaak. De reden hiervoor is dat de klacht geen betrekking heeft op het aan de rechter voorgelegde geschil, namelijk over de hoogte van de schadevergoeding. Tegenover de raad verweert de verzekeraar zich dat hij tegenover het slachtoffer al schriftelijk excuses heeft gemaakt. De schadebehandelaar heeft zonder toestemming en tegen de geldende instructies in gehandeld. Hij is hierop al aangesproken. Beleidsniveau De raad oordeelt dat in de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek staat dat de beslissing tot het instellen van een persoonlijk onderzoek moet worden genomen op beleidsniveau door ten minste de direct leidinggevende van de schadebehandelaar of de fraudecoördinator. Dat is niet gebeurd. Ook is de betrokkene vooraf niet geïnformeerd en om toestemming gevraagd. De verzekeraar heeft hiermee de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad. Omdat verzekeraar excuses heeft aangeboden en verklaard heeft dat de resultaten van het onderzoek niet zijn gebruikt, verbindt de raad hieraan geen consequenties. Raad van Toezicht, uitspraak 2005/017 MO.

Reageer op dit artikel