nieuws

Schadebedrijf Winterthur handhaaft winst

Archief

Het schadebedrijf van Winterthur Verzekeringen (Amsterdam) heeft vorig jaar zowel premie als nettowinst op vrijwel hetzelfde niveau van 2003 kunnen houden.

De maatschappij boekte vorig jaar een brutopremie van bijna € 95,0 (93,4) mln. Het leeuwendeel van de premiestroom komt uit de verzekering van motorrijtuigen, waarvan € 32,7 (33,2) mln voor wa-risico’s en € 21,5 (21,1) mln voor cascorisico’s. De premie Ongevallen en ziekte bedroeg € 14,5 (14,4) mln. In Brand steeg de premieomzet naar € 19,4 (18,3) mln. De transportpremies bleven gelijk: € 1,0 (1,0) mln en in de Overige varia (aansprakelijkheid, rechtsbijstand en hulpverlening) nam het premievolume toe naar € 5,9 (5,4) mln.
Het technisch resultaat verbeterde naar € 13,7 (12,0) mln, waarvan in Ongevallen en ziekte € 6,4 (2,9) mln, Motorrijtuigen € 6,7 (4,1) mln, Transport € 0,1 (0,3) mln, Brand € 1,3 (1,2) mln en Overige varia € -0,8 (+3,6) mln. De nettowinst van Winterhur Schade daalde licht tot € 14,8 (15,5) mln.

Reageer op dit artikel