nieuws

Schadebedrijf Reaal in het rood

Archief

Het schadebedrijf van Reaal heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een verlies van _ 4 mln geleden. Het nettoresultaat daalde met _ 13 mln, exact gelijk aan de schade die Reaal netto overhield aan de januaristorm Kyrill.

Bruto keerde Reaal aan Kyrill-schades _ 17 mln uit. Het negatieve schaderesultaat had uiteindelijk weinig invloed op de nettowinst van het gehele verzekeringsbedrijf. Dankzij de levensverzekeringen steeg die winst verder tot _ 90 (78) mln.
De premieomzet uit schadeverzekeringen nam met 2,7% toe tot _ 232 (226) mln “in een markt die wordt gekenmerkt door prijsdruk”. Netto hield Reaal iets minder groei over door hogere herverzekeringspremies als gevolg van een aantal grote schades. De premies voor herverzekering stegen met 21% tot _ 23 (19) mln.
Aanscherping tarieven
De brutopremieomzet van het verzekeringsbedrijf van Reaal daalde in de eerste helft van 2007 met 2,6% tot _ 1.046 (1.074) mln. Bijna driekwart van de premie-inkomsten komt uit individuele levensverzekeringen.
De totale levenportefeuille van Reaal groeide in het eerste halfjaar “gestaag”, zo meldt het concern. Dat uit zich overigens alleen in 5,7% hogere inkomsten uit periodieke premiebetalingen: netto (na herverzekering) _ 503 (476) mln. Het volume in koopsommen liet juist een daling van ruim 16% zien tot netto _ 305 (364) mln. Vooral in direct ingaande lijfrenten zette Reaal minder om.
De gestandaardiseerde nieuwe productie (100% periodiek en 10% koopsom) daalde met bijna 10% tot _ 84 (93) mln. Het marktaandeel in de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen was volgens Reaal 14,5%, tegen 13% halverwege 2006 maar 14,7% eind 2006. Tussentijdse aanscherping van de tarieven voor direct ingaande lijfrenten hebben de waarde van de nieuwe productie ietwat negatief beïnvloed. De value of new business bedroeg _ 8 mln, tegen _ 20 mln voor heel 2006.
Hypotheken
De hypotheekportefeuille bleef stabiel op _ 42,1 mld. SNS Reaal erkent dat “in het zoeken naar een gezond evenwicht tussen marge en volume” het marktaandeel in een half jaar tijd is gedaald van 8,0% (ultimo 2006) naar 6,7% eind juni 2007. De productie die wel werd gemaakt kwam voor de helft van de SNS Budget Hypotheek.
Aan boeterentes voor vervroegd afgeloste hypotheken ontving SNS Reaal _ 14 mln. De boeterentes kwamen liefst _ 21 mln lager uit dan in dezelfde periode in 2006.
Reaal ziet marktkansen in hypotheken voor ondernemers. De nieuwe instroom mkb hypotheken bedroeg _ 0,3 mld. De mkb portefeuille bedraagt daardoor _ 2,9 mld.

Reageer op dit artikel