nieuws

Schadebedrijf Interpolis presteert beter, maar komt niet ‘in de

Archief

plus’

Rabo-dochter Interpolis heeft vorig jaar een bruto premie-inkomen van f 2.690 mln geboekt, tegenover f 2.473 mln in 1993. Dat is een toename van 8%.
Meer dan de helft van dit premievolume werd door de lokale Rabobanken gegenereerd (zie elders in dit nummer). Het levenbedrijf en schadebedrijf houden elkaar vrijwel exact in evenwicht qua premie-inkomen.
De winst na belastingen van het verzekeringsconcern verbeterde sterk tot f 61 (35) mln, met name door een herstel van de resultaten in het schadebedrijf. Mede door het (afgenomen) verlies in autoverzekeringen kon de maatschappij niet uit de ‘rode cijfers’ komen.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf boekte een brancheresultaat van f -9 (-66) mln en een netto resulaat na belastingen van f -23 (-62) mln. Het premie-0inkomen groeide met 10,5% naar f 1.251 (1.132) mln.
Uitgesplitst naar de branches luiden premie-omzet, resp. technisch resultaat: -ongev. en ziekte f 247 (237) mln, en f 44 (36) mln; -motorrijtuigen f 413 (351) mln, en f -48 (-85) mln; -brand f 462 (430) mln, en f -8 (-11) mln; -overige varia f 129 (114) mln, en f 3 (-6) mln.
In de zorgverzekering incasseerde Interpolis f 187 (192) mln aan premies. Het technisch resultaat verminderde tot f 15 (27) mln. De winst na belastingen liep terug tot f 10 (18) mln.
Levenbedrijf
Het bruto premie-inkomen uit levensverzekeringen van Interpolis nam toe met 9% naar f 1.252 (1.149) mln.
Het premievolume bestond voor f 612 (544) mln uit koopsomposten en voor f 640 (605) mln uit periodieke betalingen. Verdeeld naar premies voor individuele, collectieve, en beleggingspolissen luiden de cijfers: -individueel f 910 (885) mln; -collectief f -17 (14) mln; -belegging f 359 (250) mln.
De netto winst van Interpolis in levensverzekeringen daalde licht naar f 74 (79) mln.

Reageer op dit artikel