nieuws

Schade restitueert 30% van aov-premie

Archief

Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken (voorheen Metaalnijverheid) heeft over 1998 eenmalig 30% over de brutopremie gerestitueerd. Daartoe werd f 33,2 mln onttrokken aan de winstdelingsreserve.

Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken boekte vorig jaar een brutopremie van f 111,6 (97,7) mln uit vrijwillige verzekering van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. De premie eigen rekening steeg tot f 112,1 (96,8) mln, als gevolg van een no-claimbonus van herverzekeraars. Met ingang van dit jaar is de stop-lossherverzekering niet voortgezet.
De omzet van NV Schade, zoals de verzekeraar kortweg wordt aangeduid, steeg naar f 190,0 (134,2) mln, mede door fors hogere beleggingsopbrengsten van f 77,4 (36,2) mln. De bedrijfskosten kwamen uit op f 10,6 (11,3) mln.
Het technisch resultaat daalde naar f 47,8 (51,4) mln. Ook dit jaar is een premierestitutie van 30% over de brutopremie voorzien, aldus de directie.

Reageer op dit artikel