nieuws

Schade melden via LondonNet

Archief

Sinds kort is het mogelijk om via het extranet van London schades te melden en te regelen.

De tussenpersoon meldt de schade via LondonNet, waarna er een digitaal dossier wordt gevormd. Met de melding kan digitaal documentatie worden meegestuurd. Na verzending ontvangt de tussenpersoon een e-mail met de gegevens van de schade, het dossiernummer en naam en telefoonnummer van de behandelaar.
Tussenpersonen in bezit van schaderegelingsbevoegdheden worden door het systeem geattendeerd op het feit dat de geschatte schade binnen zijn bevoegdheid valt. Schades kunnen direct via het extranet afgewikkeld worden.
Verder worden expertiseaanvragen via het extranet direct gemeld aan het expertisebureau. Bij een gemelde schade vóór 17.00 uur, vindt de expertise de volgende dag plaats.

Reageer op dit artikel