nieuws

Schade groeit naar Leven toe

Archief

De gezamenlijke Nederlandse levensverzekeraars hebben in 1993 hun forse voorsprong van premie-inkomsten op de Schade-collega’s zien afnemen tot nog slechts een neuslengte

Met een premie-groei van bijna f 2 miljard – voor een groot deel te danken aan de branche medische varia – wisten de schadeverzekeraars hun achterstand terug te brengen tot een kleine f 300 miljoen. De levenmarkt kenmerkte zich in 1993 juist door een achterblijvend premie-inkomen. Men moest genoegen nemen met een schamele f 5 miljoen groei. Grootste boosdoener was de koopsompolis, waarvoor de reeds tanende belangstelling nog verder afnam. De winstcijfers geven daarentegen een totaal ander beeld. Levensverzekeraars verwezenlijkten een winstgroei van bijna 12 procent tot f 2,2 miljard, terwijl de schadeverzekeraars de winst bijna halveerden tot f 459 miljoen. Dit Statistisch Nummer is als enige tot stand gekomen op basis van de officiële, bij de Verzekeringskamer gedeponeerde cijfers van de individuele (werk)maatschappijen. Bovendien geeft het een zuiver beeld van de Nederlandse markt, aangezien de AM-cijfers geen betrekking hebben op de buitenlandse activiteiten van verzekeraars.

Reageer op dit artikel