nieuws

Schade door natuurrampen blijft toenemen voor verzekeraars

Archief

Ondanks schommelingen van jaar tot jaar is zowel het aantal natuurrampen als de hiermee gemoeide schadelast voor verzekeraars in de afgelopen 30 jaar dramatisch gestegen, concludeert Swiss Re in haar laatste studierapport over natuurrampen en herverzekering

Voor de komende jaren wordt een verdere stijging verwacht van de schadelast door deze zogeheten ‘cat losses’. Zo is met name de Verenigde Staten zowel in de wintermaanden (het noorden en de oostkust) als begin mei (het midden) reeds geconfronteerd met zware stormen, die inmiddels al geleid hebben tot een miljardenschade. Voorts verwachten deskundigen dit jaar meerdere calamiteiten door tornado’s en overstromingen door zware stormen. Volgens Swiss Re is de vraag naar verzekeringsdekking tegen schade door aardbevingen, overstromingen, stormen en andere weergerelateerde schades fors toegenomen. In haar ogen schatten verzekeraars bij hun premiestelling het schaderisico doorgaans (veel) te laag in.

Reageer op dit artikel