nieuws

Schade door januaristorm hoger

Archief

De storm die op 18 januari over ons land trok, heeft voor minimaal _ 330 mln schade aangericht. Hiervan is 90% geclaimd op basis van een gebouw/inboedelverzekering. Dat blijkt uit een enquête van het Verbond van Verzekeraars. Tot nu toe zijn in totaal meer dan 100.000 claims ingediend.

De schade valt dus aanzienlijk hoger uit dan de eerste prognose van het Verbond van _ 200 mln. Verzekeraars zijn veelal nog bezig met de verwerking van claims en het bepalen van de exacte schadebedragen; de precieze hoogte van de stormschade zal dan ook pas over enkele maanden bekend zijn.
Achmea heeft inmiddels berekend dat de januaristorm het concern circa _ 125 mln schade heeft berokkend. Ruim 40% hiervan (_ 52 mln) is afkomstig uit de agrarische sector. Door de storm werden met name veel kassen beschadigd. De glasscherven en de vlak na de storm intredende vorst zorgden ervoor dat veel oogsten geheel of gedeeltelijk verloren gingen.
De totale schade in de bos-, land- en tuinbouw bedroeg naar schatting _ 80 mln.

Reageer op dit artikel