nieuws

Schade bij kerkenverzekeraar Donatus weer op oude niveau

Archief

Door vernieuwing van het automatiseringssysteem stegen vorig jaar de kosten bij ‘kerkenverzekeraar’ Donatus met 54% naar f 7,1 mln.

Donatus, de verzekeraar voor gebouwen in de kerkelijke en sociale sector, had vorig jaar een inkomen uit de brandsector van f 27,4 (26,1) mln. De schade voor eigen rekening kwam uit op f 4,0 mln. In 1998 was dit f 4,4 mln (in het totaal ging het als gevolg van twee brandstichtingen om f 12,3 mln, maar het grootste deel hiervan kwam voor rekening van herverzekeraars). Het verzekerd kapitaal bedroeg f 43,4 (40,5) mld.
Donatus verzekert ook het casco-risico van wagenparken die horen bij de verzekerde objecten (bijvoorbeeld kloosters). Het betreffende inkomen bedroeg f 2,3 (2,4) mln. De schade voor eigen rekening kwam uit op f 2,8 (2,1) mln.
Het totale batig saldo van f 18,8 (20,4) mln werd als volgt verdeeld: f 13,7 (12,0) mln (50% van de premie) werd gerestitueerd aan de brandverzekerden, f 1,8 (2,6) mln ging naar de vennootschapsbelasting, en f 3,3 (4,8) mln werd toegevoegd aan de algemene reserve die hiermee op f 56,9 mln kwam.

Reageer op dit artikel