nieuws

Schaalgrootte bij ADN maakt prijsverlagingen mogelijk

Archief

Voorlopige jaarcijfers wijzen uit dat het Assurantie Data Netwerk bv in 1994 voor het eerst uit de rode cijfers is gekomen. ADN zal hierdoor een begin kunnen maken met de verrekening van de aanloopverliezen en starten met het terugbetalen van de achtergestelde leningen aan verzekeraars. De prijsverlagingen voor het berichtenverkeer zullen door deze financieel positieve ontwikkelingen dit jaar worden doorgezet.

Precies vijf jaar geleden werd het eerste kantoor aangesloten op ADN. Inmiddels zijn 2000 tussenpersonen toegetreden, maken 38 maatschappijen gebruik van het netwerk en bedroeg het aantal transacties in 1994 13,5 miljoen. Het elektronisch verkeer betreft behalve verzekeringszaken (het aanvragen, muteren, prolongeren en royeren van polissen), ook financiële transacties met de Postbank en Bankgirocentrale en de communicatie met de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor 1995 staat de verbinding met de Gemeentelijke Basis Administratie (de geautomatiseerde bevolkingsboekhouding) gepland. Pensioenverzekeraars kunnen hierin onder meer de adressen van pensioengerechtigden achterhalen.
De toegenomen schaalgrootte en de gunstige financiële ontwikkelingen hebben dit jaar voor het eerst prijsverlagingen mogelijk gemaakt. Per 1 juli zal de berichtprijs verder worden verlaagd van 51 naar 39 cent en voor volgend jaar wordt een prijsverlaging naar 25 cent verwacht. Uiteindelijk moet de prijs uitkomen op ongeveer 7 cent per 100 karakters (één bericht bevat tussen de 200 en 300 karakters).
Goedkoop aanbod
Om assurantiekantoren over de streep te trekken een ADN-aansluiting te nemen, wordt met ingang van 15 mei tegen een gereduceerd tarief een aansluiting aangeboden op een gezogenaamde ‘applicatiepostbus’. Op dit moment communiceert de tussenpersoon via zijn bedrijfspostbus met alle verzekeraars, waarbij de postbus wordt beheerd door zijn assurantiepakket. Er zijn volgens ADN echter nog veel tussenpersonen die nog niet over een dergelijke postbus beschikken of niet geautomatiseerd zijn via een van de bekende systeemhuizen. Voor deze groep is de applicatiepostbus bedoeld, en is zoals het woord al zegt: een postbus gebonden aan één applicatie. Te denken valt aan een pensioen offertepakket van één verzekeraar. Er kan via deze postbus alleen gecommuniceerd worden met die ene partij, in tegenstelling tot de duurdere bedrijfspostbus. ADN verwacht met deze laagdrempelige mogelijkheid veel tussenpersonen over de ‘netwerkdrempel’ te trekken.
Rol systeemhuis
Het verloop in kantoren bedraagt volgens operationeel manager drs D.W. van Kappen per jaar ongeveer 50. “Fusies en technische problemen zijn doorgaans de reden dat kantoren afhaken. De prijs wordt nooit als een probleem ervaren. De aansluiting van kantoren vindt in de praktijk meestal plaats ‘per systeemhuis’. Als een systeemhuis alle ADN-faciliteiten heeft opgenomen in zijn programma, zullen zijn gebruikers ook tot ADN toetreden. Zo zijn momenteel bijna alle Anva-gebruikers aangesloten.”
Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de aansluiting van de Park Adviesgroep uit Voorburg als het 2000ste assurantiekantoor op ADN, benadrukte ADN directeur H.J.B.G. van de Lustgraaf de belangrijke rol van de systeemhuizen bij de verdere ontwikkeling van het elektronisch berichtenverkeer. “Verregaande toepassing van informatietechnologie zowel aan de kosten- als de commerciële kant is noodzakelijk wil de tussenpersoon de komende jaren vitaler dan ooit uit alle marktveranderingen naar voren komen. Systeemhuizen spelen hierbij een cruciale rol, wat naar mijn smaak aan die kant de komende jaren forse inspanningen en verantwoordelijkheden vergt. ADN zal het venster naar externe partijen moeten bieden via één kanaal tegen een zo laag mogelijke prijs.”
Van de Lustgraaf: “Gebruiker moet ADN commerciëler inzetten”

Reageer op dit artikel