nieuws

Scepsis over nieuwe zorgverzekering

Archief

Veel consumenten vrezen dat de nadelen van de nieuwe zorgverzekering groter zullen zijn dan de voordelen. Men verwacht slechtere zorg tegen een hogere prijs en toename van de bureaucratie. Ook het vertrouwen in de rol van de zorgverzekeraars is laag, zo blijkt uit een enquête die de Consumentenbond in juni onder 2.200 Nederlanders heeft gehouden. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in het augustusnummer van de Gezondgids.

Zo’n 54% van de ondervraagden verwacht in de nieuwe situatie minder waar voor zijn geld te krijgen en slechts 6% verwacht er financieel op vooruit te gaan. Tweederde van de respondenten zegt er weinig vertrouwen in te hebben dat de zorgverzekeraars hun rol naar behoren kunnen uitvoeren. Daarom pleit de Consumentenbond voor het houden van een onafhankelijk onderzoek, om te kijken of de verzekeraars wel klaar zijn voor de overgang naar het nieuwe stelsel per 1 januari 2006. 
De enquête is een nulmeting en daarom bewust in juni gehouden, dus voor de grote voorlichtingscampagne die het ministerie van VWS een maand later is gestart. In het najaar zal de Consumentenbond daarom opnieuw een een onderzoek doen naar de kennis en verwachtingen van consumenten.

Reageer op dit artikel