nieuws

Sazas eindelijk echte onderlinge

Archief

De Stichting Aanvullingsfonds ZW- en WAO-uitkeringen Agrarische Sectoren (Sazas) is recentelijk een onderlinge waarborgmaatschappij geworden.

Al in de herfst van 1996 was besloten de Sazas om te bouwen van een cao-regeling in een onderlinge. Hiermee maakte de Stigas GUO-Groep, als uitvoerder van de regeling, een praktisch einde aan een principiële discussie.
Sazas was in 1994 in het leven geroepen naar aanleiding van de Wet TZ (Terugdringing Ziekteverzuim). In de verzekeringsbranche, met name door de NVA, werd geoordeeld dat het hier feitelijk om een vorm van verzekering ging. In plaats van de zaak voor de rechter uit te vechten, werd besloten Sazas om te bouwen tot een onderlinge. Dit had evenwel vele juridische haken en ogen. Nadat de Verzekeringskamer in december jl. toestemming had verleend, is onlangs de tevens benodigde rechterlijke machtiging verkregen. Sazas heeft over 1997 een premie-inkomen geboekt van ongeveer / 130 mln. Vorige week is formeel vergunning verleend voor de branches Ongevallen en Ziekte.

Reageer op dit artikel