nieuws

SAOC biedt case-studies tijdens de lunchpauze

Archief

De Stichting Assurantie Opleiding Centrum (SAOC), die formeel op 1 juli ontstaat uit een fusie tussen de Amsterdamse en Rotterdamse opleidingsinstituten SAVA en SAOR, gaat naar aanleiding van spectaculaire schadegevallen case-studies geven aan jonge verzekeringsmensen. De lessen worden tussen 12.00 uur en 14.00 uur gegeven.

Doel van de case-studies is niet alleen het bijspijkeren van de praktische assurantiekennis van de cursisten, maar ook het verbeteren van de communicatieve vaardigheden. “We willen daarmee inspelen op de jongste kritiek van intermediair en verzekeraars op hbo-opleidingen”, aldus SAOC-bestuursvoorzitter Joop Waterreus.
In het nieuwe cursusjaar worden de case-studies tijdens lunchpauzes op de Amsterdamse en Rotterdamse assurantiebeurs behandeld. Het gaat om opmerkelijke schadegevallen uit het recente verleden, op het gebied van transport, brand, letselschade, enzovoort. De behandeling van de zaak moet cursisten veel praktische kennis opleveren.
Daarnaast wordt van hen een presentatie verwacht van de mogelijke aanpak in de praktijk richting verzekeraar en verzekerde. Met dit laatste element hoopt SAOC de communicatieve vaardigheden van cursisten te verbeteren. “We richten ons op mensen tussen de twintig en dertig jaar, die al enkele jaren werkervaring hebben”, aldus Waterreus.
Eén instituut
Waterreus benadrukt dat de door SAOC uitgewerkte case-studies ook elders in het land gebruikt kunnen worden. “Uiteindelijk moeten we daar toch naar toe”, stelt Waterreus, die voorstander is van één opleidingsinstituut voor de hele verzekeringsbranche. Momenteel werken de opleidingsstichtingen, de assurantieclubs en de SVV samen met bureau Berenschot aan een plan daartoe. “De uitwerking van een ogenschijnlijk logisch proces is in de praktijk nog niet zo eenvoudig”, verklaart Waterreus de inschakeling van Berenschot.
Onlangs gaf de SOAC een presentatie van het vernieuwde opleidingsinstituut en werd de nieuwe studiegids uitgegeven. Met 5.850 cursisten, waarvan 3.800 regulier, krijgt SAOC 40% van de assurantiecursisten over de vloer. Aan cursusgelden krijgt SAOC jaarlijks f 4 mln binnen.

Reageer op dit artikel