nieuws

Sanering Sun Alliance: afscheid van helft personeel en intermediair

Archief

Sanering Sun Alliance: afscheid van helft personeel en intermediair

De keuze om zich primair te richten op bedrijfsmatige verzekeringen én collectiviteiten, heeft vorig jaar geleid tot een ingrijpende sanering bij Sun Alliance. Zo werd (noodgedwongen) afscheid genomen van de helft van het personeel en driekwart van het intermediair.
De nieuwe weg die Sun Alliance is ingeslagen, is met name ingegeven door de krapper wordende marges in de particuliere markt. Toenemende concurrentie, ook van nieuwe aanbieders, en het relatief hoge kostenniveau maakten het Sun Alliance onmogelijk een winstgevende portefeuille op te bouwen, aldus Sun Alliance.
Het beheer over het grootste deel van de portefeuile (150.000 polissen, f 29,3 mln premie) is overgedragen aan het volmachtbedrijf Vandien Verzekeringen in Alphen a/d Rijn, waarmee de maatschappij een strategische samenwerking is aangegaan. Directeur J.M.F. Waterreus: “We geven liever voorrang aan het verwerven van portefeuilles via gevolmachtigde agenten in plaats van acceptatie van losse posten.”
Personeel
Gelijktijdig met de overdracht van de portefeuille zijn 15 acceptanten en schaderegelaars overgestapt. De 50 overige medewerkers (incasso, automatisering, personeelszaken etc.) hebben het bedrijf verlaten.
Werknemers van 58 jaar en ouder zijn met de vut gegaan en jongere werknemers zijn begeleid bij het vinden van een werkkring elders. Op grond van het sociaal plan, waarvoor in totaal f 7,6 mln is gereserveerd, hebben alle ontslagen medewerkers – afhankelijk van hun leeftijd – een afkoopsom meegekregen van 1 tot maximaal 2 maandsalarissen per dienstjaar, aldus Waterreus. De reorganisatiekosten van in totaal f 8,6 mln zijn in één keer ten laste geboekt van het resultaat over 1995.
De ingekrompen organisatie van nu 70 medewerkers is verdeeld over drie bedrijfsonderdelen: commerciële zaken, verzekeringstechniek, en facilitair bedrijf.
Intermediair
Tevens is afscheid genomen van 847 tussenpersonen die hun particuliere verzekeringen hebben ondergebracht bij Sun Alliance, maar voortaan aangewezen zijn op de diensten van Vandien Verzekeringen. “Het overgrote deel van hen heeft dat zonder meer geaccepteerd. Een handjevol bleef tegensputteren, maar uiteindelijk hebben ook zij zich bij de situatie neergelegd”, aldus Waterreus.
Het tussenpersonenbestand is daardoor afgeslankt tot circa 250 grote asurantiekantoren (al of niet met volmachten), waarvoor Sun Alliance nog alleen als risicodrager fungeert. “We willen geen polisfabriek meer zijn, vertelt Waterreus. “Deze kantoren geven eigen polissen af en doen zelf het grootste deel van de werkzaamheden. Dat werkt enorm kostenbesparend”.
Resultaten
Het bruto premie-inkomen van Sun Alliance steeg vorig jaar nauwelijks: f 144,7 (142,2) mln. De schadelast uitgedrukt in een percentage van de verdiende premie (schadepercentage) nam af van 69,4% tot 66,1%. De kosten zakten tot 16,8% (17%) van de geboekte premie. De netto winst verbeterde naar f 7,9 (-3,5) mln.
De premies uit bedrijfsmatige verzekeringen namen toe tot f 64,3 (63,5) mln. Het technisch resultaat als percentage van de verdiende premie daalde tot -4,8% (-6,6%). Het schadepercentage steeg tot 64,2% (62,6%). De concurrentie in deze markt neemt verder toe. “We zijn bezorgd over de manier waarop, vanwege het winnen van vaak tijdelijk marktaandeel, tarievenslagen worden uitgevochten. Dit leidt slechts tot korte termijn-succesen in een steeds ongezonder wordende markt”, aldus Sun Alliance.
De premies uit particuliere verzekeringen handhaafden zich min of meer op hetzelfde peil van vorig jaar: f 29,3 (29,5) mln. Daarentegen verbeterde het schadepercentage spectaculair tot 52,2% (61,8%). Het technisch resultaat als percentage van de verdiende premie nam toe van -11,9% tot +5,5%.
De premies uit volmachten namen toe tot f 43,3 (41,0) mln. Het schadepercentage daalde naar 72,2% (79,8%), mede door verscherpte acceptatie en het doorvoeren van schadebeperkende maatregelen in de branche auto. Het uitgangspunt blijft een schadepercentage van minder dan 70%, aldus de maatschappij. “Het totale rendement in volmachten laat nog te wensen over”.
Inmiddels heeft Sun Alliance 53 volmachten uitstaan, een toename van 13 ten opzichte van vorig jaar, met een gezamenlijk premievolume van f 70 mln, aldus Waterreus. KADERBERICHT
Samenvoeging activiteiten in Nederland en België
De bedrijfsactiviteiten van Sun Alliance in ons land en in België worden in de tweede helft van dit jaar samengevoegd. Sun Alliance België, gevestigd in Brussel, is een bijkantoor van Sun Alliance in ons land en heeft een premievolume van circa f 160 mln. De samenvoeging is noodzakelijk in verband met de eis van het Britse moederbedrijf dat werkmaatschappijen een minimum premievolume kennen van f 500 mln. Hoewel de beide bedrijven gezamenlijk nu ruim f 300 premie hebben, is de verwachting dat binnen enkele jaren aan de minimum eis wordt voldaan. Mede in verband met deze geplande groei is het eigen vermogen van Sun Alliance Verzekeringen uitgebreid met f 17 mln tot f 62,5 mln.
Eerste kwartaal
In het eerste kwartaal van dit jaar is het premie-inkomen van Sun Alliance met 15% gegroeid tot f 53,5 mln, aldus Waterreus. De bruto winst steeg tot f 3 (1,5) mln. Sun Alliance 1995 1994 (in f mln) bruto premie 144,7 142,2 w.v. motorrijtuigen 49,7 51,6 transport 8,5 9,5 brand 67,7 62,9 overige varia 18,8 18,2 technisch resultaat 2,4-3,6 w.v. motorrijtuigen 1,7-5,1 transport -0,2 0,3 brand -0,5 0,4 overige varia 1,6 0,9 bedrijfskosten 47,4 45,6 netto resultaat 7,9 31,0

Reageer op dit artikel