nieuws

Samenwerking Reaal en ASN met wereldwinkels

Archief

Reaal Bedrijven en ASN Bank, beide onderdeel van SNS reaal, werken sinds kort samen met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Bij deze organisatie zijn vierhonderd wereldwinkels aangesloten.

Reaal Bedrijven biedt de wereldwinkels een polis met de rubrieken brand, aansprakelijkheid, transport en collectieve ongevallen. Hoe meer wereldwinkels de polis sluiten, hoe lager de premie, aldus Reaal.
ASN heeft het Wereldwinkel Partnerplan ontwikkeld. In dit plan kunnen particulieren deel nemen door aankoop van participaties vanaf f 500. Als minimaal f 750.000 in het fonds zit, kan de helft worden aangewend als garantiestelling voor betaalbare kredieten van ASN aan wereldwinkels. De rest wordt benut voor financering van het Bureau WereldwinkelConsult dat bedrijfskundige adviezen verstrekt.
De vereniging omvat 275 wereldwinkels gehuisvest in stenen panden en 125 wereldwinkels in SRV-wagens of werkzaam op de plaatselijke markt. De omzet steeg de laatste vijf jaar van f 12 naar f 25 mln. Het doel is deze omzet in het jaar 2000 te hebben verdubbeld.

Reageer op dit artikel