nieuws

Samenwerking op het terrein van reïntegratie verkeersslachtoffers

Archief

Vier verzekeraars en een schaderegelingsbureau hebben een intentieverklaring ondertekend voor de reïntegratie van verkeersslachtoffers.

Het gaat om de maatschappijen Aegon, Amev, Royal Nederland en Univé (in hun hoedanigheid van aansprakelijkheidsverzekeraar) en het bureau BSA Schaderegeling. Deze partijen zullen mogelijke reïntegratiezaken vroegtijdig bij elkaar signaleren. Ze zullen het herstelproces van verkeersslachtoffers volgen en het reïntegratieplan beoordelen en stimuleren, in overleg met het slachtoffer en de werkgever. Daarbij wordt onder meer gelet op aanpassingen op de werkvloer, persoonlijke begeleiding en soms ook om- of bijscholing.
De aandacht zal vooral gericht zijn op ongevalsslachtoffers die naar verwachting meer dan drie maanden uit het arbeidsproces blijven. BSA Schaderegeling is belangenbehartiger voor slachtoffers en regresnemers. Aegon, Amev, Royal Nederland en Univé zijn als aansprakelijkheidsverzekeraars vaak wederpartij in situaties waarin reïntegratie aan de orde komt. De overeengekomen samenwerking kent een minimale duur van één jaar.
De vijf partijen bij de ondertekening van de intentieverklaring, v.l.n.r.: H. van Lent (Royal Nederland), T. Bouts (Aegon), R. Peters (BSA), J. Hennekam (Univé) en G. ten Brincke (Amev).

Reageer op dit artikel