nieuws

Samenwerking NVGA en Volmachtbeheer

Archief

Begin dit jaar kondigde NVGA en Volmachtbeheer BV een nauwere samenwerking aan. Dit voornemen is nu ten uitvoer gebracht door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Voor gevolmachtigden moet www.volmachtbeheer.nl de digitale ontmoetingsplaats worden voor alle zaken die met volmacht te maken hebben. Op dit moment doen ongeveer dertien verzekeraars al mee.
De komende periode zal de site verder uitgebouwd worden, waarbij één van de belangrijkste wensen is het ontsluiten van de extranetten van verzekeraars, zonder elke keer geconfronteerd te worden met verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden.
Op verzoek van de NVGA is de site uitgebreid met een activiteitenkalender. De noodzaak hiervoor was aanwezig, omdat activiteiten elkaar te snel opvolgden of elkaar zelfs overlapten. Verder is een aantal werkgroepen actief om de communicatie tussen verzekeraars en gevolmachtigden te optimaliseren. In deze werkgroepen zijn vertegenwoordigers van verzekeraars, NVGA en in sommige gevallen ook Volmachtbeheer actief. Dit heeft inmiddels al geleid tot een aantal NVGA-standaards, zoals Financiële Gegevensuitwisseling en Bestandgegevensuitwisseling. Verder wordt er gewerkt aan een NVGA-Volmacht bestandsinterface waarmee provinciale portefeuilles geconverteerd kunnen worden naar volmacht.
Onderzocht wordt of Volmachtbeheer een rol kan spelen bij de NVGA-benchmark, alsmede bij het ontwikkelen en het beheer van een nieuwe NVGA-site.
Rob Grijpma (Volmachtbeheer, links) en Alfred Guijt (NVGA) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Lex van Kampen (NVGA, links) en Jeroen Stahlberg (Volmachtbeheer) kijken goedkeurend toe.

Reageer op dit artikel