nieuws

Samenwerking MKB-Nederland en Achmea

Archief

Achmea en MKB-Nederland intensiveren hun samenwerking op het gebied van sociale zekerheid. Dat resulteert onder meer in een leergang voor bestuurders en een onderzoek onder zelfstandigen zonder personeel.

De samenwerking geldt voor de komende drie jaar en is een uitbreiding van de sinds 2000 bestaande relatie tussen Interpolis en MKB-Nederland.
De leergang die partijen gezamenlijk ontwikkelen, is bedoeld voor bestuurders van brancheorganisaties die met cao-onderhandelingen te maken hebben. Verder wordt jaarlijks een congres georganiseerd over een actueel onderwerp op het gebied van sociale zekerheid en wordt het Bureau Arbeidsvoorwaarden van MKB-Nederland financieel ondersteund.
Beide partijen onderzoeken welke specifieke behoeften bestaan bij zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor “innovatieve productontwikkeling” vanuit Achmea.

Reageer op dit artikel