nieuws

Samenwerking Glas ziet kansen voor stop-loss

Archief

Samenwerking Glasverzekering in Zutphen komt binnenkort met twee bijzondere producten voor de glasmarkt. Naast een stop-losspolis gaat het bedrijf ook een declaratiecontract aanbieden waarbij het bedrijf als het ware zijn expertise verkoopt. Daartoe is zelfs een nieuw bedrijf opgezet: Samenwerking Glasmanagement BV.

“Vorig jaar waren er in de markt signalen dat er bij woningcorporaties belangstelling zou zijn voor andere producten dan normale glasverzekeringen”, zegt directeur Theo Harkema van Samenwerking Glasverzekering. “Zij waren met name geïnteresseerd in onze service. Wij hebben toen eerst gekeken hoe wij daar binnen onze taak als verzekeraar mee om konden gaan, en onder meer contact gezocht met de Nederlandsche Bank. ‘Prima als je zo’n product maakt, maar doe het dan niet als verzekeringsbedrijf’, was hun reactie.”
Groeimarkt
“Wij denken dat de markt van de woningcorporaties nog veel groeimogelijkheden biedt”, zegt Harkema. “Veel corporaties zijn bezig te fuseren en dat proces is nog lang niet afgelopen. Ik denk dat we straks te maken krijgen met partijen die mogelijk wel vijftig- à zestigduizend verhuureenheden beheren. “Daarnaast kun je denken aan klanten als vakantieparken en winkelketens. Bedrijven van een dergelijke omvang zijn financieel gezien behoorlijk zelfvoorzienend omdat ze grote solvabiliteitsmarges hebben, maar ze hebben wel behoefte aan een partner die de schadeafhandeling en het hele administratieve proces voor zijn rekening neemt.”
Gemaksdiensten
Dienstverlening is daarbij het sleutelwoord, zegt hij. “Wij leven per slot van rekening in een wereld waarin de gemaksdiensten steeds belangrijker worden. Onze klant hoeft alleen maar een telefoonnummer te draaien. Daar houdt zijn eigen bemoeienis mee op. De verzekerde krijgt geen factuur meer te zien en de verschillende stappen in het proces worden door ons geregeld.”
Dienstverlening
Concreet gaat het hierbij om onder meer aanmelding, inschakeling van de meldkamer, aansturing van herstelbedrijven en ten slotte de managementrapportage en de kwaliteitsinspectie.
Harkema: “Dat hele pakket vormde al een belangrijk onderdeel van het verzekeringsproduct. Binnen het declaratiecontract wordt dezelfde dienstverlening aangeboden door een nieuw opgestarte BV, namelijk Samenwerking Glasmanagement.”
Stop loss
Om het productassortiment compleet te maken, biedt Samenwerking Glasverzekering op dit terrein ook nog een stop-losspolis aan, een product dat je regelmatig aantreft bij de brandverzekeraars. “Bij glasverzekeringen waar de bedrijven vaak een uitstekend inzicht hebben in de historische schades is zo’n stop losscontract heel goed te gebruiken”, zegt Harkema. “Want die woningcorporaties weten heel goed hoe hoog hun jaarlijkse schadebedrag is en hoeveel risico zij kunnen lopen.”
Met deze drie mogelijkheden – verzekeren, stop-loss of alleen een servicecontract – denkt Samenwerking Glasverzekering een compleet pakket in de markt te hebben gezet. “Onze grote tussenpersonen hebben we inmiddels ingelicht. Hun reacties op dit nieuwe productaanbod waren heel positief.” Een dezer dagen zijn ook de andere intermediaire bedrijven op de hoogte gebracht.
Afname particuliere markt
Samenwerking Glasverzekering heeft de laatste jaren een paar forse stappen voorwaarts gezet, zegt Harkema. “Met name door overnames van portefeuilles van DBV uit Zeist in 1998 (premie-inkomen circa _ 1,2 mln) en van Marsh die in 2002 een portefeuille van circa _ 2 mln bij ons onderbracht. De laatste portefeuille bestond uit een behoorlijk aantal collectieve contracten bij woningbouwcorporaties, scholen en gemeenten, die voorheen bij Centraal Beheer Achmea liepen.” De glasverzekeraar boekte vorig jaar een premie-omzet van _ 8,2 mln tegen _ 7,8 mln in 2004.
“Vorig jaar boekten we een heel goed resultaat qua schadeverloop”, zegt Harkema. “Waar de hoogte van de schade aan ligt, kun je in deze branche gek genoeg nooit helemaal voorspellen. Wij verwachten overigens dat de omzet in 2006 stabiel zal zijn.”
86% uit collectieven
Verdeeld naar marktsegmenten ziet het plaatje van de Samenwerking Glasverzekering er als volgt uit: 86% wordt verdiend in de collectieve markt (+20% ten opzichte van 2004), 9% komt uit het segment mkb/kantoren (+4%) en 5% uit de particuliere markt (-18%).
De premie-omzet lag in 2005 iets onder die van de voornaamste concurrent Midglas. Ook Centraal Beheer, NGM en Securitas zijn actief op deze markt.
430.000 adressen
De portefeuille van Samenwerking Glasverzekering omvat circa 430.000 verzekerde adressen. Het bedrijf werkt samen met ongeveer 300 intermediairs, waaronder de grotere assurantiemakelaars.
De Zutphense verzekeraar werkt samen met een professionele meldkamer en heeft een eigen schadealarmnummer. Voor glasherstel doet het bedrijf onder andere een beroep op Service Glasherstel, dat 23 specifieke glasherstelbedrijven omvat. Op het kantoor in Zutphen werken negen mensen.

Reageer op dit artikel