nieuws

Samenwerking De Amersfoortse en OZ heeft consequenties voor ONVZ

Archief

De voorgenomen samenwerking van De Amersfoortse en OZ Zorgverzekeringen (Breda) heeft diverse consequenties voor de relatie tussen OZ en ziektekostenverzekeraar ONVZ. De uit de ziekenfondsen AZWZ en ZHE voortgekomen OZ-groep is in de rol van intermediair goed voor 15 à 20% van de portefeuille van ONVZ.

Tot nu toe fungeert ONVZ als risicodrager voor de door OZ (onder eigen label) te sluiten particuliere ziektekostenverzekeringen. Die produktie zal vanzelfsprekend stoppen als De Amersfoortse en OZ daadwerkelijk met elkaar in zee gaan.
Drs D. van Boven, algemeen directeur van ONVZ, wijst er met betrekking tot de bestaande OZ-posten op, dat OZ hierop portefeuillerecht heeft. Nadrukkelijk rekening houdend met de belangen van de betrokken verzekerden, zal er met OZ over de te verwachten ‘afhechting’ worden gesproken, zegt hij.
Ziekenfonds
OZ zou ook een (facilitaire) rol spelen in de start van het eigen ziekenfonds van ONVZ. Dit ziekenfonds, dat ONZV sinds 1 september vorig jaar mocht lanceren, is feitelijk nog niet van start gegaan. Destijds was al aangegeven, dat ONVZ dit fonds geheel in eigen beheer zou gaan runnen, zodra dit administratief-technisch mogelijk zou zijn. Mèt of zonder facilitaire hulp van OZ wil ONVZ het eigen ziekenfonds eind dit jaar operationeel hebben.
Herbezinning
De Amersfoortse, Stad Rotterdam en ONVZ hadden al sinds jaren vormen van samenwerking met de ziekenfondsen DSW en OZ, onder meer op het terrein van de gemengde collectiviteiten. De eind vorig jaar tot stand gekomen samenwerking op zorgverzekeringsgebied tussen ONVZ en Aegon, leidde vanzelfsprekend tot herbezinning op de verhoudingen binnen eerstgenoemde ‘club’.
Met de vorige week ondertekende intentie-overeenkomst beogen de De Amersfoortse en OZ “een integrale benadering door het aanbieden van een totaalpakket aan zorgverzekeringsprodukten”. Hiermee wordt ook het belang van de onafhankelijke assurantietussenpersoon gediend, zeggen beide partijen, met name als gedacht wordt aan de mogelijkheden die zich voordoen op het gebied van ziekenfondsverzekeringen in relatie met (gemengde) collectiviteiten.
Joint-venture
De Amersfoortse en OZ willen hun samenwerking concreet maken in de oprichting van een gezamenlijke onderneming waarin elk voor 50% participeert. Deze joint-venture gaat zich specifiek richten op het terrein van de zorgverzekeringen en de aan zorg gerelateerde produkten (ziekteverzuim, aov).
De distributie vindt plaats via met De Amersfoortse samenwerkende assurantiebemiddelaars, met de kanttekening dat in het werkgebied van OZ (zuid-west Nederland ziekenfondsverzekeringen, zoals gebruikelijk, rechtstreeks worden verkocht. In de joint-venture zullen worden samengebracht de ziektekostendochter van De Amersfoortse en het Aanvullingsfonds van OZ. De Amersfoortse Zorg telt 110.000 particulier verzekerden. OZ heeft in totaal 600.000 ziekenfonds- en particulier verzekerden.

Reageer op dit artikel