nieuws

Samenwerking ABZ en D&O

Archief

Het Zeister netwerkbedrijf ABZ en het in de assurantiebranche werkzame adviesbureau D&O gaan samenwerken op het gebied van ICT-toepassingen.

D&O-directeur Jurjen Oosterbaan Martinius zegt het belangrijk te vinden dat er één krachtig centraal instituut in de branche komt, dat zich bezighoudt met elektronische informatieverstrekking. Daarnaast voorziet hij met name in de particuliere markt een “verheviging van de concurrentie, waardoor de kosten binnen de organisatie beperkt moeten worden”. In dat kader verwacht hij een versnelde digitalisering van de administratieve processen tussen verzekeringsmaatschappijen en het intermediair.
Cruciaal wordt volgens hem het ontwikkelen van standaarden en een veilige toegangsmethode. Oosterbaan Martinius verwacht dat ABZ daar een leidende rol in zal spelen. “Via de samenwerking met ABZ zullen wij in staat zijn om sneller nieuwe ICT-mogelijkheden te vertalen naar toepassingen die een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van het intermediaire distributiekanaal.”
Concreet levert dat bijvoorbeeld op dat ABZ de ‘databank samenwerking assurantiekantoren’ voor D&O gaat digitaliseren. Verder gaat D&O op maatschappijniveau informatie aanleveren over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de euro. ABZ vult deze gegevens aan met branche-informatie. Verder zal D&O haar marktinformatie gebruiken om ABZ te ondersteunen.

Reageer op dit artikel