nieuws

Samenvoeging Elvia en Rijnmond eerder afgerond

Archief

Verzekeraar Rijnmond zou volgens de planning per 1 januari 1997 in Elvia moeten zijn geïntegreerd, maar het integratieproces verloopt zo soepel dat de samenvoeging reeds per 1 september 1996 een feit zal zijn.

Beide maatschappijen maken deel uit van de Allianz groep. Elvia Verzekeringen bestaat uit de branches Zorg, Schade, Leven en Reis. Het laatste onderdeel bewerkt de markt ook via reisbureaus, en zal vanwege de afwijkende distributie niet in de samenvoeging betrokken worden. NVS, de zustermaatschappij van Rijnmond, is eveneens buiten de fusie gelaten, omdat deze verzekeraar op direct-marketing is gericht. “We geloven tot op de dag van vandaag in het intermediair”, zegt H. Aanstoot, directievoorzitter van Elvia. “Die direct-writers, daar kunnen we tegenop, daar ben ik van overtuigd”, meent hij ten overvloede.
Het intermediair werd al in 1994 gepolst over gewenste veranderingen. “We ontvingen geluiden dat het intermediair uitbreiding van ons aanbod wenselijk achtte. De eigen nieuwe takken boden onvoldoende mogelijkheden. Vanuit die discussie met het intermediair is een samenvoeging nagestreefd. Rijnmond bleek perfect onze mindere kanten te kunnen compenseren. Voor Rijnmond hadden wij weer de nodige faciliteiten om hun bijprodukten aan de man te brengen.”
Rijnmond zal de plaats innemen van Elvia Zorg, dat eind vorig jaar werd opgericht. Een vingerwijzing voor de samenvoeging was de Elvia-kopie van de zorgverzekering van Rijnmond die in februari van dit jaar op de markt kwam. De naam Rijnmond wordt ingeruild voor Elvia Zorg. “Als we hadden geweten dat de integratie zo snel zou plaatsvinden, dan hadden we Elvia Zorg nooit opgericht. Het onderstreept wel de behoefte aan een zorgbranche bij Elvia”, aldus Aanstoot. Na de voltooiing van de integratie zullen er drie vennootschappen zijn, Elvia Zorg, Elvia Schade en Elvia Leven, die onder een financiële holding vallen. Het hoofdkantoor komt in Amsterdam, maar de vestiging in Rotterdam blijft gehandhaafd.
Aanstoot benadrukt dat de samenvoeging vooral is ingegeven om sterker in de markt te staan. “Bij Rijnmond ligt het zwaartepunt op ziektekostenverzekering, bij Elvia op schade. Door de samenvoeging wordt de nieuwe groep veel evenwichtiger, en zijn er meer mogelijkheden.” Een van die mogelijkheden ligt op het gebied van employee benefits, volgens K. Schultz, nog een paar maanden directeur van Rijnmond, een nog zoekende markt. “De employee benefits-toekomst is moeilijk te voorspellen. We moeten wel een acceptant in de markt hebben, om geloofwaardiger voor die markt te zijn.”
Een belangrijke met de fusie samenhangende factor is de uitbreiding van het intermediair. Aanstoot:”Bij elkaar zullen we bijna 3000 relaties hebben, waarvan er 1.200 à 1.600 aktief met ons gaan samenwerken. Daarvan zijn er slechts ongeveer 230 à 250 die zowel met Rijnmond als met Elvia samenwerken, een bijna absurd laag aantal. Bij doorlichting bleek bovendien dat er bij de ongeveer 230 ‘overlappingen’ weinig problemen worden verwacht als de maatschappijen worden samengevoegd.”
Naast het bredere draagvlak wijst Aanstoot op de noodzaak de financiën in de hand te houden. “In de toekomst zal de slag gaan om de beheersing van de kosten, bijvoorbeeld om de concurrentie van direct marketing het hoofd te kunnen bieden. De integratie van Rijnmond en Elvia zal ons daarbij helpen.”
De doelgroep bestaat vooral uit particulieren en het midden- en kleinbedrijf tot ongeveer 50 werknemers. “Deze cliënten hebben behoefte aan tussenpersonen om adviesgevoelige produkten aan te kunnen schaffen. Wij kunnen ze het noodzakelijke servicepakket bieden”, zegt Aanstoot.
Het komende jaar verwacht men overigens nog met verlies te draaien, gevolg van de kosten die de samenvoeging met zich meebrengt, zoals het op elkaar afstemmen van de informatiesystemen. Vanaf 1997 moet er weer met winst worden gedraaid. Rond het jaar 2000 zal die naar planning f 1,2 mln bedragen. De directie van Elvia schat dat er door de samenvoeging voor het jaar 2000 f 10 mln meer geboekte premie zal worden gehaald dan als Rijnmond en Elvia onafhankelijk verder zouden gaan.
Elvia zal binnen 12 maanden met een nieuw individueel ANW-produkt, een pensioenprodukt en een spaarprodukt op de markt verschijnen. Als gevolg van de integratie zullen daarnaast enkele produkten worden aangepast.
De directie van Elvia/Rijnmond verwacht niet dat er door de integratie van de twee bedrijven ontslagen onder de ruim 200 werknemers zullen vallen. Het totale aantal werknemers blijft ongeveer stabiel, aldus de prognoses. Wel is er kans dat diverse mensen zal moeten worden gevraagd in een andere stad te gaan werken.
Moederbedrijf Allianz boekte in 1995 een premie-inkomen van f 79,1 mld. De maatschappij is daarmee Europees marktleider. De bruto-winst bedroeg ca f 3 mld.
Elvia boekte over 1995 een bruto-premie van f 202,9 mln (f 189,1 mln). Verdeeld over de branches kwam Elvia tot de volgende cijfers: leven f 48,8 mln (f 46,2 mln) en schade f 154,1 mln (f 142,9 mln), waarvan motorrijtuigen een aandeel had van 72 %, namelijk f 110,7 mln (f 102,9 mln).
Rijnmond kwam in 1995 tot een bruto-premie van f 63,0 mln (f 59,5 mln). Ziektekostenverzekeringen namen daarvan 74% voor hun rekening.
Karl Schulte, nu nog directeur van Rijnmond en binnenkort van Elvia, en Hein Aanstoot, algemeen directeur van Elvia. Allianz DKV RAS Elvia Versicherungen NVS Rijnmond Elvia Elvia Elvia Elvia Allianz Zorg Schade Leven Reis NL Elvia 1995 1994 (bedragen in f mln) geïntegreerd Elvia bruto premie 265,8 totale omzet 316,8 netto winst 9,8 Elvia Schade bruto premie 154,1 142,9 w.v.motorrijtuigen 110,7 102,9 medisch 11,1 11,1 aansprakelijkheid 12,3 11,3 transport 3,3 2,5 brand 16,7 15,0 totale omzet 186,8 158,2 netto winst 9,2 -7,0 Elvia Leven bruto premie 48,8 46,2 w.v.periodieke premie 28,6 23,9 koopsommen 20,1 22,3 totale omzet 62,6 47,3 netto winst -0,6 -4,1 Rijnmond bruto premie 63,0 59,5 totale omzet 67,4 61,9 netto winst 1,2 -1,8

Reageer op dit artikel