nieuws

Samenvoeging CVB Bank met bankpoot Hooge Huys

Archief

SNS Reaal is de diverse verkoopkanalen aan het herschikken. Werd eerder al duidelijk dat het adviseurskorps van Reaal Particulieren wordt geïntegreerd in de bankkantoren van SNS, nu heeft de groep ook het voornemen geuit om CVB Bank samen te voegen met Hooge Huys.

Midden jaren negentig heeft SNS al een poging ondernomen om de winstgevendheid van CVB bank te verhogen. De reorganisatie resulteerde in een personeelsinkrimping (van 250 naar 90), een verhuizing van het hoofdkantoor van Utrecht naar Den Bosch, en exclusieve verkoop van bancaire producten via het verzekeringsintermediair.
In het jaarverslag over 1998 maakt de directie van SNS Reaal bekend dat naast de bundeling van Reaal Particulier met SNS Bank er “een samenvoeging zal plaatsvinden van CVB Bank en verzekeraar Hooge Huys”. Een verdere toelichting ontbreekt.
Vorig jaar startte intermediairverzekeraar Hooge Huys – met hulp van CVB – met de nieuwe activiteit Hooge Huys Bancaire Diensten. Het ligt voor de hand dat deze afdeling wordt samengevoegd met CVB Bank. SNS Reaal-woordvoerder Peter Rijken nuanceert de passage uit het jaarverslag: “SNS en Reaal zijn gefuseerd om werk te kunnen maken van het allfinance-concept. Hooge Huys en CVB maken waar mogelijk gebruik van elkaar, maar van een complete samenvoeging van de bedrijven is geen sprake.”
Verlies Schade
Het verzekeringsbedrijf van SNS Reaal heeft vorig jaar de nettowinst met 21% verhoogd tot f 128 (106) mln, waarvan f 112 mln (+6%) voor het levenbedrijf en f 12 mln (+16,5%) voor het schadebedrijf.
De brutopremie-omzet viel tegen: een groei van nog geen 4% tot f 2.561 (2.468) mln. Verantwoordelijk daarvoor waren de schadeverzekeringen. De brutopremies Schade daalden met 6% tot f 601 (637) mln, na tariefsverhogingen in de portefeuilles motorrijtuigen en ziektewet. De premieverdeling per branche was: Brand f 168 (168) mln, Ziekte en Ongevallen f 136 (173) mln, Motorrijtuigen f 241 (240) mln, Transport f 1 (4) mln en overige branches f 55 (52) mln.
Het technisch verzekeringsresultaat Schade kwam negatief uit op f -15 (16) mln. Het rode cijfer is toe te schrijven aan het forse verlies in de branche Ziekte en Ongevallen van f -28 (9) mln. De slechte ziektewetportefeuille is hiervan de oorzaak (zie artikel over verzuimcontracten Reaal). De andere brancheresultaten zijn: Brand f 13 (9) mln, Motorrijtuigen f -8 (-1) mln, Transport f 0 (-2) mln en overige branches f 8 (1).
Groei Leven
Het levenbedrijf liet een groei van 7% noteren tot f 1.960 (1.831) mln. In 1997 was SNS Reaal in Leven echter nog goed voor 18% groei. Het technisch resultaat bedroeg f 178 (148) mln.
De groei in de levenpremies is te danken aan de succesvolle afzet van hypotheken en vooral aan de individuele beleggingsverzekeringen. Aan periodieke premies voor unit-linkedpolissen kwam vorig jaar f 292 (227) mln binnen, tegen f 823 (797) mln voor garantieverzekeringen. De beleggingskoopsommen brachten aan brutopremies f 389 (311) mln in het laadje, tegen f 243 (246) voor de garantiekoopsommen. Het collectieve bedrijf moest een flinke veer laten: van f 250 mln in 1997 naar f 213 mln vorig jaar.
Bankzaken
De hypotheekportefeuille van SNS Reaal is met 19% gegroeid tot f 30,5 (25,6) mld, waarvan f 3,5 (3,5) mld voor rekening van het verzekeringsbedrijf. Dochterbedrijf BLG Hypotheken was in z’n eentje al goed voor f 2,2 mld aan nieuwe hypotheken (+50%). De totale BLG-portefeuille is nu f 6,7 (5,7) mld groot.
De bankkantoren van SNS Reaal verkochten vorig jaar aanzienlijk meer verzekeringen, met name kapitaal- en lijfrentepolissen. De ontvangen assurantieprovisies stegen met 20% tot f 40 (34) mln.

Reageer op dit artikel