nieuws

Salland in zee met uitzendbureaus

Archief

Speciaal voor uitzendbureaus die veel met buitenlandse arbeidskrachten werken, heeft Salland een collectief zorgarrangement ontwikkeld.

Het complexe administratieve proces rond aan- en afmelden van verzekerden is versimpeld, onder meer door samenwerking met een leverancier van software voor salarisadministraties.
Daarnaast biedt de zorgverzekeraar een extra korting op de premie. Verder biedt Salland een speciale aanvullende verzekering, waarin vergoedingen zitten die voor buitenlandse uitzendkrachten interessant zijn, met onder andere repatriëring bij overlijden en tandheelkundige spoedhulp.

Reageer op dit artikel