nieuws

Salland in de rode cijfers

Archief

Bij zorgverzekeraar Salland daalde vorig jaar het nettoresultaat van f 2,7 mln positief naar f 1,0 mln negatief.

Salland had vorig jaar 81.000 (81.700) ziekenfondsverzekerden, onder wie 79.700 (80.200) met een aanvullende verzekering. Het inkomen – uit premies, ziekenfonds- en AWBZ-kas bedroeg f 194,7 (208,3) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat daalde van / 3,8 mln positief naar f 0,6 mln negatief.
Het eigen vermogen van Salland daalde van f 14,6 mln naar / 13,5 mln.

Reageer op dit artikel