nieuws

“Salarisverhoging in Belgische verzekeringssector is zelfmoord”

Archief

De slechte, verliesgevende resultaten in de Belgische verzekeringsmarkt hebben hun weerslag in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe CAO voor het Belgische verzekeringspersoneel

De vakbonden hebben problemen met de in hun ogen starre houding van de verzekeraars, waarin geen enkele ruimte wordt gegeven voor verbeteringen. Voorzitter Michel Baecker van het Belgische verbond van verzekeraars BVVO, verwoordde de harde opstelling van de werkgevers als volgt: “De vakbonden hebben gewoon te weinig begrip voor de moeilijke situatie waarin verzekeraars vandaag de dag zitten. Salarisverhogingen toekennen in 2003 en 2004, zou niet meer of minder zijn dan zelfmoord.”

Reageer op dit artikel