nieuws

Salarisindicator voor buitendienstmedewerker

Archief

Adviesbureau Dullemond & Oosterbaan (D & O) heeft een ‘salarisindicator’ ontwikkeld voor functionarissen in de buitendienst van assurantiekantoren. De indicator gaat uit van gemiddelde salarissen voor drie typen (beginners, ervaren, zeer ervaren) medewerkers.

Tussenpersonen hebben volgens D & O doorgaans veel moeite bij het ‘belonen’ van de medewerkers in de buitendienst. Met name kantoren met twee tot vijf medewerkers ervaren de gemiddeld hoge salaris-eisen van buitendienstfunctionarissen als een belangrijk probleem; bij grotere kantoren daarentegen is het gebrek aan voldoende opleiding vaak een belemmering.
Uit onderzoek is D & O gebleken, dat het intermediair de salariëring van buitendienstmedewerkers de laatste jaren heeft verlaagd. Vooral grote kantoren hebben tot die maatregel besloten. Reden is dat het een stuk makkelijker is om personeel aan te trekken. Ook wordt vaak gekozen voor het opleiden van jonge medewerkers.
Bij 78% van de tussenpersonen dat aan het onderzoek van D & O heeft deelgenomen, ontvangt de buitendienst een beloning die (vrijwel) niet uit provisie bestaat.
Adequate beloning
Om tussenpersonen een hulpmiddel te bieden bij het vaststellen van een adequate beloning voor personeel in de buitendienst heeft D & O een salarisindicator opgesteld. De indicator geeft de gemiddelde bruto maandsalarissen mét en zonder provisie weer, incl. bijkomende emolumenten (auto van de zaak, 13e maand, premievrij pensioen, onkostenvergoeding, winstdeling etc.).
Gekozen is voor drie typen buitendienstmedewerkers: 25 jaar, B-diploma en drie jaar ervaring (profiel A); 30 jaar, B-diploma en acht jaar ervaring (profiel B); 38 jaar, A-diploma en zestien jaar ervaring (profiel C).
Voor medewerkers die een vaste vergoeding aangevuld met provisie krijgen, liggen de bruto maandsalarissen gemiddeld rond f 2.800 (A), f 3.700 (B), en f 4.600 (C). De provisie-inkomsten bedragen gemiddeld f 900 (A), f 1.500 (B), en f 1.900 (C) per maand. De vaste onkostenvergoeding varieert van gemiddeld f 150 (A) tot f 185 (B) of f 240 (C) per maand.
Voor medewerkers die een vaste beloning ontvangen, bedraagt het bruto maandsalaris gemiddeld f 3.100 (A), f 4.400 (B) en f 5.700 (C). De vaste vergoeding van onkosten per maand bedraagt f 250 (A), f 300 (B), en f 300(C).
De salarisindicator kost f 25 (incl. btw en verzendkosten) en is verkrijgbaar bij D & O, postbus 1503, 3800 BM Amersfoort. Tel. 033 – 65.10.50/63.41.55 (fax).

Reageer op dit artikel