nieuws

SAC staakt overleg over nationaal opleidingsinstituut

Archief

De Stichting Assurantie Cursussen (SAC) is uit het overleg tussen de diverse opleidingsstichtingen gestapt. Inzet van dat overleg is een fusie tot één nationaal opleidingsinstituut voor de assurantiewereld.

De bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs is voor SAC het grootste struikelblok. “Er ligt nu een globale notitie over de inhoudelijke kant van het onderwijs, maar die biedt onvoldoende zekerheid”, stelt SAC-directeur Jan de Jong. “Voordat we tot een fusie overgaan, moet de kwaliteit van het onderwijs garant gesteld zijn. Daarvoor is ons inziens een uitgewerkt beleidsplan noodzakelijk.”
Wiel Stevens, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs en in die hoedanigheid voorzitter van het fusie-overleg, vindt het bezwaar van SAC niet terecht. “We hebben een startnotitie over dit onderwerp opgesteld en daar kon iedereen, inclusief SAC, zich in vinden. Het uitwerken van een beleidsplan wordt een zaak van het toekomstige management van het nationale opleidingsinstituut. Maar op die route komt SAC nu terug.”
Stevens, die ook bestuurslid is van de SVV, vervolgt: “In een fusieproces volg je een bepaalde route. Die was uitgestippeld en dan moet je daar niet meer op terugkomen. Dat doet SAC nu wel. Zij wil eerst een uitgewerkt beleidsplan over het onderwijs, alvorens de intentieverklaring voor een fusie te ondertekenen. Die voorwaarde accepteren de andere partijen niet en daarop heeft SAC het overleg gestaakt.”
Theoretisch
Op SAC-directeur De Jong komt deze stellingname echter over als “eerst fuseren en dan zien we wel verder”. De Jong vindt dat geen goed uitgangspunt. “Vooral omdat ons hoofddoel van de hele fusie is om te komen tot een beter assurantie-onderwijs.”
Die wens is ingegeven door de huidige onderwijspraktijk. De Jong formuleert zijn mening hierover zorgvuldig: “Onze tevredenheid over de huidige opzet van de SVV-cursussen is niet altijd optimaal”. Volgens hem zijn de meeste cursussen veel te theoretisch. “Het is te veel kennisgericht. Wij missen de vaardigheid. Neem nu de cursussen Verzekeringspraktijk en Pensioenpraktijk. Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn dit puur theoretische cursussen. Wij willen dat graag anders zien.”
Koppeling
Volgens De Jong is het beleidsplan niet het enige bezwaar van SAC tegen het instemmen met een intentie tot fusie. “Over de financiële situatie van de diverse stichtingen en de positie van ons huidige personeel, in totaal toch dertien medewerkers, bestaat nog geen enkele duidelijkheid. Dat is voor ons niet acceptabel.”
Andere geschilpunten, zoals de invulling van het toekomstige bestuur en de directie, waren volgens De Jong geen onderwerp van discussie meer. Zelfs tegen de voorgenomen afschaffing van de koppeling – het verplichte lidmaatschap voor een cursist van één van de opleidingsinstituten – hadden de bij SAC aangesloten assurantieclubs geen bezwaar meer. “Dat wij het overleg hebben verlaten is geen kwestie van onwil. Wij zijn nota bene één van de initiatiefnemers geweest.”
In een verklaring stelt SAC teleurgesteld te zijn over het mislukte overleg. “De deur staat echter nog open. Als na voortgang van de besprekingen tussen de andere stichtingen blijkt dat alle zaken goed geregeld zijn, zal SAC zeker overwegen zich alsnog aan te sluiten bij het landelijke opleidingsinstituut. Tot die tijd zal SAC op de huidige wijze als onafhankelijk instituut verder gaan.”
Eenderde
SAC verzorgt momenteel het onderwijs voor negen (van de in totaal 28) assurantieclubs in Midden- en Zuid-Nederland. Het gaat om de clubs: Utrechtse Provinciale Assurantieclub (Upac), Gooische Assurantieclub (GA), Gelderse Assurantie Club (GAC), Nijmeegse Assurantie Club (Nijmac), Tilburgse Assurantie Club (TAC), Meijerische Assurantie Studieclub (MAS), Oost Brabantse Assurantie Studieclub (Obas) en de Limburgse Assurantie Club Noord (LAC-N) en Zuid (LAC-Z).
Bij deze clubs zijn ruim 7.000 leden aangesloten. Daarmee is SAC goed voor bijna eenderde van het totale ledenbestand van de Federatie van Assurantieclubs. In 1996 kon SAC van alle assurantie-opleidingsinstituten de meeste cursisten verwelkomen.
Het opstappen van een partij als SAC zou een bom kunnen leggen onder het fusieproces, maar daarvan is volgens Federatie-voorzitter Stevens geen sprake. “De overgebleven partijen zullen op korte termijn de intentieverklaring ondertekenen. De besturen zullen dan een boekenonderzoek uitvoeren en de nog openstaande fiscale, juridische en personele punten tot een oplossing brengen. De fusie kan dan nog voor de zomer worden gerealiseerd.”
De voorgenomen fusiepartners zijn: de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV in Utrecht), de Stichting Assurantie Opleiding Centrum (AOC in Amsterdam en Rotterdam), de Stichting Assurantie Vakopleiding Noord-Holland (Savon in Alkmaar), de Stichting Assurantie Opleiding Oost Nederland (Aoon in Enschede), het Assurantie College (AC in Voorburg), de Stichting Combinatie Assurantie Vakopleiding (CAV in Groningen) en de Veluwse Assurantieclub (VAC in Apeldoorn).
Wiel Stevens: “Fusie wordt in eerste helft 1998 gerealiseerd”.

Reageer op dit artikel