nieuws

SAC bouwt zelf aan landelijk instituut

Archief

De Stichting Assurantie Cursussen (SAC) wenst niet meer aan te schuiven bij de besprekingen over één nationaal opleidingsinstituut voor de verzekeringsbranche. In plaats daarvan gaat SAC zelf zijn werkgebied verbreden.

Volgens directeur Jan de Jong is SAC tot deze stap gedwongen, omdat het in wording zijnde nieuwe fusie-instituut – een resultante van de SVV en de zes andere organisaties voor mondeling assurantie-onderwijs – heeft aangegeven landelijk te gaan werken. “Als zij de van oudsher bestaande regiogrenzen niet langer respecteren, dan doen wij dat ook niet meer.”
In een brief aan de besturen van alle 28 assurantieclubs stelt SAC een logische stap te zetten. “Wij zijn altijd voorstander geweest van een landelijk instituut.” SAC-bestuursvoorzitter Wim Lentink verwijst daarmee naar het feit dat SAC één van de initiatiefnemers is geweest om tot één landelijke studie-organisatie te komen.
Eerste klant
SAC, die het onderwijs verzorgt voor negen clubs in Zuid- en Midden-Nederland, gaat nu proberen zelf zo’n organisatie op te bouwen. “Wij zijn het derde instituut op het gebied van mondeling assurantie-onderwijs. We zijn sterk genoeg om zelfstandig door te gaan”, vindt directeur De Jong. De eerste klant buiten de eigen regiogrenzen heeft SAC in Zuid-Holland al binnengehaald.
SAC wordt een rechtstreekse concurrent van het nieuw te vormen fusie-instituut, vooral op het gebied van in company-onderwijs. De Jong: “Maar ik blijf hopen dat we op bepaalde punten kunnen blijven samenwerken. Dat doen we nu bijvoorbeeld met het AOC voor wat betreft expertise-opleidingen.”
“We zullen onze landelijke activiteiten vooralsnog vanuit Zeist coördineren. Op den duur zullen we naar filialen toe moeten en ons personeelsbestand moeten uitbreiden”, aldus De Jong. SAC heeft nu twaalf mensen in dienst en hoopt dat aantal eind mei naar vijftien te hebben verhoogd.
Verstoord
De stap van SAC is een signaal dat de verhoudingen in assurantie-onderwijsland flink verstoord zijn. Dat blijkt ook uit de brief aan collega-assurantieclubs. “SAC heeft zich niet teruggetrokken uit de fusiebesprekingen.” Dit beeld is onder meer gecreëerd door de voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs Wiel Stevens. “SAC is eruit gezet! Tegen ondergetekende (SAC-bestuursvoorzitter Wim Lentink, red.) is letterlijk gezegd dat hij z’n koffie kon opdrinken en daarna de vergadering diende te verlaten.”
De brief vervolgt: “Het is jammer dat in deze fase van de besprekingen en in de periode daarna sterk op de man is gespeeld. (…) Mede daardoor zijn de verhoudingen zodanig verstoord dat het SAC-bestuur van mening is dat heropening van de besprekingen niet verstandig is. In een sfeer van wantrouwen leiden fusiebesprekingen nooit tot een goed resultaat.”
De positie van de Federatie van Assurantieclubs wordt door de stap van SAC precair. In de persoon van voorzitter Stevens zit de Federatie de fusiebesprekingen voor. De Federatie levert ook drie SVV-bestuursleden. En de Federatie vertegenwoordigt alle assurantieclubs, waaronder de negen clubs die hun opleidingen hebben uitbesteed aan SAC. Daarmee vertegenwoordigt de Federatie dus clubs die bij twee elkaar beconcurrerende instituten zijn aangesloten.
Om de verwarring compleet te maken: Federatie-voorzitter Wiel Stevens is ook voorzitter van de Limburgse Assurantie Club Zuid, die het onderwijs heeft uitbesteed aan …, inderdaad, SAC. Maar dat zal niet lang meer duren, verwacht Stevens: “Zodra het nationale opleidingsinstituut een feit is, zullen wij de SAC verlaten en bij het nieuwe instituut aansluiten.”
Stevens zegt verrast te zijn door de voortvarendheid waarmee SAC heeft besloten landelijk te gaan werken. “Terugkeer aan onze tafel lijkt nu wel uitgesloten”, constateert hij. Volgens SAC ligt dat onder meer aan uw uitlatingen? Stevens: “Daarin hebben we een verschil van inzicht. Ik heb geen zin in een welles-nietes-spelletje.” Een uiteenvallen van de Federatie van Assurantieclubs voorziet Stevens nog niet. “Maar het is duidelijk dat bepaalde zaken door deze SAC-beweging in een stroomversnelling komen.”

Reageer op dit artikel