nieuws

Sabbatical Leave

Archief

De bijzondere verlofregeling voor medewerkers in bedrijven, aangeduid met het fraaie begrip ‘Sabbatical Leave’, lijkt voor het verzekeringsbedrijf een nieuwe hype te worden na de producten voor WAO-gat, Ziektewet en ANW-gat

Verzekeraars en tussenpersonen die actief zijn in de markt van employee- benefits kunnen hun voordeel doen met het sparen van vakantie- en adv-dagen voor educatie, zorgtaken of een lange vakantie. Als eerste verzekeraar heeft Amev zich op het jongste fenomeen gestort. De maatschappij fungeert “om voorop te lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen” als administratiekantoor van de deelnemers aan de verlofregeling. Zuster VSB Bank beheert de spaarbedragen van de naar verwachting 50.000 deelnemers die zich jaarlijks zullen aanmelden. Daarmee neemt Amev plaats in het eerste rijtuig als het gaat om het sluiten van aanvullende verzekeringen, waaronder ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Volop commerciële kansen dus, die wat al te gemakkelijk worden gebagatelliseerd door de maatschappij. De voorsprong zal evenwel van korte duur zijn, want de andere (grote) verzekeraars zullen niet toestaan dat Amev gegevens verzamelt van medewerkers bij hun bedrijfsmatige cliënten. Het initiatief lijkt onder een gunstig gesternte geboren te zijn. Stichting Sabbatical Leave, waarmee Amev en VSB samenwerken, heeft na drie jaar lang touwtrekken een fiscale overeenkomst kunnen sluiten met de overheid. Deelnemers aan de verlofregeling mogen onbelast sparen en betalen pas belasting tijdens hun verlofperiode over het dan periodiek uit te keren spaarsaldo. Dat maakt deze verlofregeling min of meer tot een ‘tussenpensioen’. De fiscale begunstiging geldt alleen nog voor Stichting Sabbatical Leave, maar zal met enige goede wil van de overheid snel een landelijke werking kunnen krijgen. Een alternatief zou kunnen zijn om de verlofregeling aan te wijzen als extra deblokkeringsgrond bij het bedrijfssparen, een voorstel dat onlangs door de Stichting van de Arbeid werd gelanceerd. Een warm voorstander van Sabbatical Leave zijn de vakbonden. Als De Unie en de Dienstenbond CNV hun zin krijgen, kunnen de medewerkers van verzekeraars straks ten hoogste zes maanden onbetaald verlof opnemen. Beide vakorganisaties hebben deze vorm van loopbaanonderbreking tot speerpunt gemaakt bij de onderhandelingen over een cao voor de verzekeringsbedrijfstak. Of verzekeraars híeraan willen meewerken, is zeer de vraag. De verlofregeling mag dan commercieel gewin kunnen opleveren voor verzekeraars, maar dat wil nog niet zeggen dat zij ook in hun positie van werkgever een dergelijke regeling zullen steunen. Het uitblijven van een adequate prepensioenregeling is daarvan een schrijnend voorbeeld. Het zou de verkoopkracht van verzekeraars ten goede komen, indien zij in beide gevallen slagvaardiger zouden handelen. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel