nieuws

RZG en Arbo Noord maken ArboZekerpolis voor MKB

Archief

De Groningse zorgverzekeraar RZG en zusterbedrijf Arbo Noord hebben een gezamenlijk product voor kleinere ondernemingen op de markt gebracht, de ArboZekerPolis.

De ArboZekerPolis omvat een aantal arbo- en een aantal verzekeringsmodules. De arbomodules zijn:
– ArboZeker Scan, de basis voor de wettelijk verplichte risico-inventarisatie, die de bedrijfsrisico’s in kaart brengt. Deze risico’s worden vertaald naar een beheersprogramma;- een dienstenpakket ter ondersteuning van de uitvoering van de verzuimbegeleiding en het beheersen van de bedrijfsspecifieke risico’s;- het ArboZeker Abonnement, waarmee structureel wordt gewerkt aan preventie en gezondheid op de werkvloer. Een aangesloten bedrijf wordt elk jaar opnieuw gecontroleerd op eventuele bedrijfsrisico’s. De verzekeringsmodules betreffen een collectieve ziektekostenverzekering, diverse aanvullende verzekeringen, en arbeidsongeschiktheid- en ziektewetverzekeringen.Uitbreiding Arbo Noord
Per 1 januari zullen tot Arbo Noord toetreden de Arbo Adviesgroep Noord (AAN) en de Bedrijfs Psychologische Dienst Noord.
De AAN heeft vooral een jarenlange ervaring met het adviseren en begeleiden van organisaties waarvan de medewerkers op een wat verdere afstand van de reguliere arbeidsmarkt functioneren, zoals Sociale Werkvoorzieningen en banenpools. Na de uitbreiding zal Arbo Noord (zelf eerder ontstaan uit een fusie van Arbodienst Noord en Arborg, een dochter van RZG) met meer dan duizend aangesloten bedrijven (in totaal 85.000 werknemers) de grootste arbodienst in het noorden zijn.

Reageer op dit artikel