nieuws

RZG boekt over 1999 betere resultaten

Archief

Bij het particuliere bedrijf van RZG is vorig jaar de winst toegenomen van f 3,5 mln naar f 18,3 mln.

Het premie-inkomen van de particuliere poot van zorgverzekeraar RZG steeg vorig jaar van f 169,5 mln naar f 190,7 mln. Het betreft hoofdverzekeringen en aanvullende (ziekenfonds-)verzekeringen. Het bedrijf, dat sinds begin van dit jaar deel uitmaakt van de Geové RZG Groep (die volgend jaar met Amicon wil fuseren, zie pag. 37), zal aan het eind van deze zomer juridisch fuseren met het particuliere bedrijf van Geové (het ziekenfonds van Geové is begin van dit jaar al gefuseerd met dat van RZG). Het jaarverslag van Geové is overigens nog niet verschenen.
Bij de particuliere RZG-poot bedroegen de totale technische baten (premie plus winst op beleggingen, minus technische voorzieningen) f 221,2 (186,6) mln. Het technisch resultaat kwam uit op f 49,9 (30,3) mln.
De solvabiliteit van het bedrijf behoort minimaal f 31,4 mln te zijn en is f 191,7 mln.
Groep
Het gehele RZG-bedrijf, dus inclusief ziekenfonds-, arbodienst Arbo Noord (88.700 aangesloten werknemers) en reïntegratiebedrijf ProVé, had een omzet van f 1,265 (1.169) mln. Het technisch resultaat bedroeg f 126,1 (87,4) mln.
De nettowinst kwam uit op f 30,7 (0,8) mln. Het eigen vermogen van de groep bedraagt f 292,2 (237,1) mln.

Reageer op dit artikel