nieuws

RZG beproeft persoonsgebonden budget in geestelijke gezondheidszorg

Archief

Zorgverzekeraar RZG gaat in de provincie Groningen een proef houden met het verstrekken van persoonsgebonden budgetten in de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan zorgverzekeraars in de regio’s Rotterdam en Oost-Brabant is gevraagd een dergelijk experiment te starten.

RZG houdt de proef op verzoek van de Ziekenfondsraad, die daarvoor f 550.000 beschikbaar heeft gesteld. Aan het experiment deelnemende verzekerden die langdurig gebruik maken van hulpverlening en voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg krijgen een budget dat naar eigen inzicht kan worden besteed. Dit betekent dat de verzekerden zelf bepalen wanneer en van wie zij de hulpverlening van hun keuze willen ontvangen.
Het doel van het experiment is vast te stellen voor welke verzekerden het persoonsgebonden budget zinvol is, hoe dit kan worden georganiseerd, en of het financieel haalbaar is. De Ziekenfondsraad heeft landelijk f 2 mln uitgetrokken voor de experimenten.
Bruikbaar instrument
RZG is blij met de proef. De zorgverzekeraar zegt twee jaar lang goede ervaring te hebben opgedaan met persoonsgebonden budgetten voor verpleging en verzorging en voor verstandelijk gehandicapten. “Het is een bruikbaar instrument in de uitwerking van onze visie op een klantgerichte organisatie van de zorg. Het gebruik van het persoonsgebonden budget komt tegemoet aan de zorgvraag en voorziet in de behoefte aan zelfstandigheid”, aldus een woordvoerder.
Volgens RZG zijn mensen die langdurig zorg behoeven vrijwel voortdurend voor hun dagelijks functioneren afhankelijk van hulpverleners. Het persoonsgebonden budget zou hen meer zelfstandigheid geven doordat ze zelf keuzes kunnen maken. RZG verwacht dat het budget vooral wordt besteed aan begeleiding en ondersteuning. De uitvoering van het project heeft plaas in samenwerking met de patiëntenvereniging ‘het Klaverblad’. Eind deze maand zal bekend zijn welke verzekerden deelnemen, en hoe dat zal gebeuren.

Reageer op dit artikel