nieuws

RVZ: ‘Hevel AWBZ over naar verzekeraars en gemeenten’

Archief

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) pleit in een advies aan staatssecretaris Bussemaker (VWS) voor het opheffen van de AWBZ. Verzekeraars en gemeenten kunnen deze AWBZ-aanspraken overnemen, stelt de Raad.

“Opheffing van de AWBZ en herverdeling over de Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan belangrijke voordelen hebben voor de betaalbaarheid van de zorg en kwaliteit van de zorg voor bepaalde groepen patiënten. Dit vereist echter wel aanpassing van de ZVW en de WMO en een zorgvuldige stapsgewijze invoering die risico’s voor mensen met chronische aandoeningen beheersbaar maakt”, aldus de Raad.
Volgens het adviesorgaan zijn de aanspraken in de AWBZ uitgedijd en het oorspronkelijke pakket van onverzekerbare risico’s opgerekt. “De kosten van de gezondheidszorg stijgen de komende vier jaren met minstens twintig procent verder. Een groot deel komt op conto van de AWBZ”, stelt de Raad.
Door de AWBZ onder te brengen bij commerciële verzekeraars en gemeenten worden gewone en chronische patiënten onder één regime gebracht. “De medische zorg kan hierdoor in verschillende fasen van de aandoening beter op elkaar worden afgestemd”, aldus het rapport. Commerciële verzekeraars zullen volgens de Raad financieel geprikkeld worden de kosten zo laag mogelijk te houden.
Garanties
Het patiëntenplatform NPCF noemt de voorgestelde vereenvoudiging van de financiering van een belangrijk deel van de zorg “sympathiek”. Verder denkt het platform dat het advies een einde zou kunnen brengen aan de huidige praktijk dat zowel patiënten als uitvoerders vaak niet weten of delen van de zorg vergoed moet worden uit de Zorgverzekeringswet, de AWBZ of de WMO. “Burgers worden met hun zorgvragen vaak tussen uitvoerders heen en weer geschoven om dat die allebei proberen hun uitgaven zoveel mogelijk te beperken.”
Het platform stelt dat er voor de invoering garanties dienen te zijn dat de zorgverzekeraars daadwerkelijk in staat zijn om de kosten te beheersen. “De uitgaven voor de AWBZ zijn de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Als het de zorgverzekeraars niet zou lukken die trend te doorbreken, heeft dat onvermijdelijk premiestijging voor burgers tot gevolg.” De politiek reageert vooralsnog afwijzend op het advies van de RVZ.

Reageer op dit artikel