nieuws

‘RVS mag trots zijn op adviseur’

Archief

“Langs deze weg wil ik mijn ongenoegen kenbaar maken tegen de in mijn ogen zeer tendentieuze berichtgeving in AM 1/2 van 12 januari 2001, over de opleiding binnen RVS met betrekking tot het Belastingplan 2001. De kop impliceert alsof er iets zou schorten aan de kennis van RVS-adviseurs.

Samen met mij hebben 1.000 adviseurs wel met goed gevolg deelgenomen aan de opleiding. Het feit dat een deel van onze collega’s (nog) niet over het certificaat beschikt is jammer, maar ik ben er van overtuigd dat ook zij dit zullen halen. Ik meen te kunnen stellen dat RVS in deze een vooraanstaande positie inneemt.
Collegamaatschappijen maken zich er in de meeste gevallen vanaf met een mailing richting klanten, waarin al dan niet wordt uitgenodigd te reageren als de klant zijn/haar verzekeringen aan wil passen aan de nieuwe belastingwetgeving. Alsof het voor de doorsnee-klant duidelijk is, wat het nieuwe belastingplan voor hem/haar betekent.
RVS heeft er voor gekozen om haar adviseurs een gedegen opleiding te geven en heeft de lat bewust hoog gelegd. Jammer is het dat juist dat aspect in uw artikel niet ter sprake is gekomen. Ik denk dat RVS in deze trots mag zijn op haar adviseurs, die in het afgelopen jaar zoveel tijd en energie hebben gestoken in het persoonlijk voorzien van hun relaties van een juist advies. Want dat is waar de RVS-adviseur voor staat.
Voor de AM-redactie geldt als norm dat élke RVS-adviseur volledige kennis van zaken heeft van de fiscale regels rond de door hem/haar geadviseerde producten. De klant gaat er vanuit – en mag dat ook doen – dat de adviseur weet waarover hij/zij praat. Dat negen van de tien RVS-adviseurs – eventueel na een herexamen – zijn geslaagd voor de interne opleiding, is derhalve geen opzienbarend feit. Dat 10% van de RVS’ers – oftewel honderd adviseurs – fiscaal ónvoldoende kennis heeft, is wél opmerkelijk. En dat is dan ook de kop van het artikel.
AM is daarmee niet tendentieus en beweert zeker niet dat de kwaliteit van een RVS-adviseur minder is dan die van andere maatschappijen of tussenpersonen.

Reageer op dit artikel