nieuws

RVS gaat seniorenpakket landelijk introduceren

Archief

RVS gaat het seniorenpakket landelijk invoeren. Volgens de maatschappij is de pilot onder 40.000 RVS-klanten succesvol verlopen.

ING introduceerde eind januari het nieuwe, op senioren gerichte marktconcept. RVS begon als eerste ING-label met het uitzetten van het seniorenpakket, door middel van een mailing in de testregio’s Rotterdam, Den Bosch en Zwolle.
In die mailing presenteerde RVS het Service Plus Plan, dat vooralsnog bestaat uit een aantal financiële diensten, documentregistratie, thuiszorgbemiddeling en een thuiswinkelservice met laagste-prijs-garantie. ING wil in de toekomst naturadiensten aan het pakket gaan toevoegen, zoals woonproducten, schoonmaak-, en maaltijddiensten.
De RVS-mailing uit januari was gericht aan ruim 7.500 trouwe klanten – van vijftig jaar en ouder – met minimaal een jaarpremie van f 1.300 en een afname van vier RVS-producten. Zij kregen het Service Plus Plan gratis aangeboden. Volgens de maatschappij heeft dertig procent (ongeveer 2.500 klanten) zich aangemeld als deelnemer.
De mailing bestond verder uit ruim 30.000 aanbiedingen voor andere trouwe relaties, die evenwel niet aan de eis van f 1.300 jaarpremie voldoen. Het deelnemerschap kost hen f 57 per jaar. Welk percentage van deze doelgroep op de pilot-mailing heeft gereageerd wil RVS niet prijsgeven.
“Dat is concurrentiegevoelige informatie”, aldus ING-woordvoerder Rob Vonk. “De reacties waren in elk geval zodanig, dat we gekozen hebben voor landelijke invoering van het seniorenpakket.” Ook over de meest gevraagde diensten uit het RVS-pakket kan Vonk niets loslaten.
RVS start op 1 juni met de landelijke introductie. Het pakket wordt dan aan 400.000 klanten aangeboden. Later dit jaar volgen de Postbank en andere ING-labels met hun seniorenpakket.

Reageer op dit artikel