nieuws

RVS-adviseur bezoekt klanten van ING Bank

Archief

Adviseurs van loondienstverzekeraar RVS gaan particuliere klanten van ING Bank adviseren over zowel verzekeringen als bancaire producten.

Aan het ‘synergieproject’ werken op dit moment 45 bankkantoren van ING mee en 65 RVS-adviseurs. ING Bank wil via deze samenwerking meer producten afzetten bij zijn ‘monoklanten’, klanten met één product. Deze klanten krijgen de extra service van een persoonlijk adviesgesprek aangeboden. De RVS-adviseur krijgt naast extra klanten ook de beschikking over nieuwe producten, zoals hypotheken en beleggingsfondsen van ING Bank. Voorts kan de RVS-adviseur zijn eigen klanten voor specialistisch financieel advies, bijvoorbeeld over vemogensbeheer, doorverwijzen naar een ING Bank-filiaal.
Aan elk van de 45 deelnemende ING Bank-kantoren zijn één of twee adviseurs gekoppeld. In september volgt de landelijk invoering bij ruim 150 kantoren van ING Bank. Vorig jaar is al een proef gehouden, waarbij hypotheekklanten van vijf ING Bank-kantoren de mogelijkheid kregen om door een RVS-adviseur bijgepraat te worden over de gevolgen van het nieuwe belastingplan voor hun hypotheek. De respons daarop was hoog (15%), terwijl klanten na afloop enthousiast waren over de verleende service.
Integratie
De nieuwe samenwerking lijkt vooralsnog geen voorbode van een volledige integratie van het 1.100 koppen tellende adviseurskorps van RVS in de bankorganisatie van ING. Dat gebeurde vorig jaar binnen SNS Reaal wel met de honderd loondienstadviseurs van Reaal, die zijn opgegaan in de bankorganisatie van SNS. RVS-adviseurs worden sinds kort overigens ook ingeschakeld bij het adviseren van Postbank-klanten voor hun hypotheek.
Zeker is wél dat integratie achter de schermen plaatsvindt. Vorig jaar liet de ING-directie weten meer synergie te eisen van de dochterbedrijven, teneinde de kosten drastisch te drukken en een jaarlijks rendement van 12% te kunnen behalen. Daartoe worden de backoffice-activiteiten (informatietechnologie, administratieve verwerking en beheer) van ING Bank, Nationale-Nederlanden, Postbank en RVS in de komende drie jaar samengevoegd.
ING werkt aan de totstandkoming van twaalf platforms, zogeheten Shared Service Centers (SCC’s), onder meer voor: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken, bedrijfssparen, vermogensbeheer, consumptief kredeit, schade-afhandeling en callcenter. Volgens ING gaat deze backoffice-integratie ten koste van vijfhonderd banen; de vakbonden spraken eerder hun vrees uit voor het verlies van duizenden banen.

Reageer op dit artikel