nieuws

Rusland zet markt wijder open buitenlandse verzekeraars

Archief

In ruil voor de toetreding tot de Wereld Handels Organisatie (WHO) heeft Rusland de mogelijkheden verruimd voor buitenlandse verzekeraars om een groter aandeel te verwerven in Russische maatschappijen

Tot dusver konden niet-Russische bedrijven maximaal een belang nemen van 15% in een nationale verzekeraar. Dit percentage wordt nu verhoogd tot 50%. Tevens vervalt het verbod voor buitenlandse verzekeraars om in Rusland levens- en aansprakelijkheidsverzekeringen te verkopen. Dit mogen ze nu wel wanneer zij al acht jaar op de Russische verzekeringsmarkt actief zijn. De verzekeringssector in de voormalige Sovjet Unie heeft een enorm groeipotentieel. Momenteel wordt nog slechts € 55 à € 64 per hoofd van de bevolking aan verzekeringen uitgegeven.

Reageer op dit artikel