nieuws

Rumoerige start nieuwe vrachtautosleepdienst

Archief

De Verzekeraarshulpdienst (VHD) heeft weinig vrienden gemaakt in de operatie ‘incident management’, waarbij een nieuwe opzet is gemaakt voor een snelle afhandeling van vrachtauto-ongevallen. Met deze regeling wordt de overlast voor medeweggebruikers zoveel mogelijk beperkt. In het komend half jaar vindt een proef plaats in de provincie Utrecht.

Zowel collega alarmcentrales als de betrokken bergingsbedrijven zorgden voor opschudding bij de introductie van de nieuwe bergingsafspraken. Even leek het er afgelopen week zelfs op dat de feestelijke ondertekening van het convenant voor de regeling geen doorgang zou vinden.
Eigen belang
Tot groot ongenoegen van collega-alarmcentrales gaat de VHD een centrale rol spelen bij de nieuwe bergingsregeling voor vrachtauto’s. Volgens de concurrerende centrales had de VHD opdracht om de onderhandelingen met Rijkswaterstaat inzake ‘incident management’ te voeren namens de gezamenlijke verzekeraars. “De VHD lijkt zich achteraf meer ingespannen te hebben voor haar eigen belang”, aldus een concurrent die namens meerdere alarmcentrales zegt te spreken.
J.G. Wesselink, woordvoerder van de VHD, wijst de kritiek van collega hulpverleners van de hand. “Het Verbond van Verzekeraars heeft afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over de nieuwe regeling en heeft de uitvoering vervolgens in handen van de VHD gegeven.” Wesselink noemt de keuze van het Verbond, gezien het marktaandeel van de VHD, voor de hand liggend.
De feestelijke start van de nieuwe bergingsregeling viel nog bijna in het water, doordat de vereniging van ‘zware bergers’, onderdeel van de bergersorganisatie VBS, in een eerder conflict met de VHD het besluit had genomen niet langer zaken te doen met deze alarmcentrale. Zij hadden dit besluit vorig jaar genomen nadat de onderhandelingen met de VHD over bergingsprijzen stevig uit de hand liepen. Een inderhaast bijeengeroepen vergadering van bergers hief dit blokkerende besluit daags voor het van kracht worden van de regeling op.
Nieuwe werkwijze
In de huidige situatie is de eigenaar van de vrachtauto verantwoordelijk voor de berging. Vaak ontstaan onnodige vertragingen, omdat de eigenaar niet snel kan worden bereikt of, omdat deze niet direct het juiste bergingsbedrijf inschakelt.
Bij de nieuwe regeling treedt Rijkswaterstaat – als beheerder van het wegennet – op als opdrachtgever voor de eerste berging: het vrijmaken van de rijbaan. Via het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (lees: VHD) kan de politie direct het meest geschikte bergingsbedrijf inschakelen. Tevens waarschuwt het CMV een deskundige op het gebied van de betrokken vrachtwagen, lading en milieu-aspecten.

Reageer op dit artikel